కిలాడీ భామలు Climax

నా మొహంలోకి గుర్రుగా చూసింది. “ఈసారి మళ్ళీ అతని పేరెత్తావంటే బట్టలేసుకుని బయటకి పోతాను. నా జాగ్రత్తలో నేనుండాల్సినప్పుడు అతనికో రూలు- నీకో రూలూ వుండదు. మన వ్యవహారంలో అతని పేరెప్పుడూ తేవద్దు…” అంది పౌరుషంగా.
“అయాం సారీ. నోటెడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్” అనునయంగా గొణిగాను. తన తెగింపు నాకాశ్చర్యాన్ని కలిగించడమే కాదు- తన పట్ల గ్లామర్ ని రెట్టింపు చేసింది.
వెంటనే బుగ్గమీద ముద్దుపెట్టుకొని వెనక్కి పండుకోపెట్టాను. “వద్దన్న పని చేస్తే మాత్రం వూరుకోను” బూకరింపుగా చూసింది. నేనంత సాహసానికి పూనుకోనని తనకు తెలుసు. అయినా నేనేమంటానోనని ఆ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అందుకే నేనేం మాట్లాడలేదు. తన చెయ్యి తీసుకొని నా మొలమీద వేసుకున్నాను. అభ్యంతరం చెప్పలేదు ప్రశాంతి. సుతారంగా నవ్వుతూ సున్నితంగా సవరదీయ సాగింది.

ఆ మునివేళ్ళ స్పర్శకి నరాలు జివ్వుమంటున్నాయి. “నిన్ను తలుచుకొంటూ ఎన్నోసార్లు నాది చేత్తో ఆడించుకొని తృప్తి పడ్డాను. ఇప్పుడు నువ్విలా దువ్వుతోంటే గొప్ప ఆనందంగా వుంది. గుప్పిటతో పట్టుకొని జోరుగా జాడించు…” మత్తుగా చూశాను తన కుడి రొమ్ము పిసుకుతూ.
నేనలా అడిగిన తక్షణం నన్ను పిడికిలితో పట్టుకొని చిలిపిగా నొక్కింది. ఆశగా దగ్గరికి జరిగాను. మోచేతి మీద ఒరగా లేచింది తను. ఆ లేపడంలో తన చెక్కిలి నాబ్ కి రాసుకుంది. మృదువైన ఆ స్పర్శకి వళ్ళు జల్లుమంది. ‘శాంతీ’ ప్రేమగా గొణిగాను. తన చూపంతా నా యవ్వనం మీదనే వుంది. ఉన్నట్టుండి తన అధరాలు లటుక్కున పట్టేశాయ్ నన్ను. ‘నో – వద్దు’ పిచ్చిగా అరిచాను. వదలలేదు ఆమె. అవధులు దాటిపోతున్న ఆనందంతో ఆశగా నోరు చాపి తన తొడలవైపు ఒరిగిపోయాను.

ప్రశాంతి ఆదేశానుసారం ఆ మరునాడు ఆఫీసు నుంచి వస్తూ రెండు నిరోధ్ పేకెట్లు కొనుక్కొచ్చాను. వాటితో పాటు సూపర్ స్విస్ బ్లేడు పేకెట్లు కూడా తీసుకొచ్చాను. “రేపీ మొల సాఫ్ చేసుకుని రా” అని సరదాగా నేనన్నమాటకి నీకంత అడ్డమొస్తున్నాయనుకుంటే ఆ పనేదో నువ్వే చేయకూడదా? అని వెటకారమాడింది. ఈరోజు తను రావడంతోనే చెయ్యాల్సిన మొదటి పని అదే!
సమంగా ఆరయ్యేసరికి అందమైన మేక్సీ వేసుకొని దిగింది.
“నేను రెడీ” అన్నాను. బ్లేడు బిగించిన రేజర్ ను ఒక చేత్తో, నిరోధ్ పేకెట్ ని ఒక చేత్తోను పట్టుకొని స్వాగతం పలుకుతూ.
దోరగా నవ్వుతూ తలుపు ఓరగా జారేసి నా దగ్గరికి వస్తూ “నేను ఎవరెడి” అంది వ్యంగ్యంగా.

బట్టలు విప్పేయమన్నాను. క్షణంలో మేక్సీ విప్పి కుర్చీ మీదకి గిరాటేసింది. లోపల అండర్ వేర్స్ ఏమీ వేసుకోలేదు. న్యూడ్ గా నిలబడి నవ్వుతూ “నీదే ఆలశ్యం గురూ!” అంది. అన్నీ తయారుగానే ఉంచుకొన్నాను గనుక మగ్ లో నీళ్ళు తీసి తన మొలకి రాయబోయాను. నాన్సెన్స్ – నువ్వూ దిగంబరంగా వుండే చెయ్యాలి పని అని కొర్రీ వేసింది. దానికేం అభ్యంతరం లుంగీ విప్పేసి తన కాళ్ళ ముందు మోకాళ్ళకేసి కేస ఖండన కుపక్రమించాను. కాళ్ళు ఎడంగా పెట్టుకొని ధీమాగా నిలబడింది ఆమె.

“అరే! రాకూడని టైములో వచ్చినట్టున్నానే” నెత్తిమీద పిడుగు పడ్డట్టు అదిరిపోతూ చూశాను ప్రక్కకి.
తెరిచిన తలుపుని తిరిగి దగ్గరికి జారవేస్తోన్న శిరీష కనిపించింది. బ్లూ కలర్ బెల్ బాటం ఫాంటుమీద రోజ్ కలర్ షర్ట్ వేసుకుంది. ఆమె బి.యస్.సీ సెకెండీయర్ చదువుతోంది. వాళ్ళది ఆ ప్రక్క బంగళాయే.

ఊళ్ళో పేరు మోసిన కాంట్రాక్టరు గారి డాటరామె. ప్రశాంతికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్. కాలేజీకి ఇద్దరూ కలిసే వెళతారు. ఇంతకు ముందు కూడా రెండుమూడుసార్లు ప్రశాంతితో కల్సి నా గదికి వచ్చింది. ఆ చనువు చొప్పునే ప్రశాంతి కోసం వచ్చి వుంటుంది. ఆమె అక్క మొగుడితో బ్రహ్మాండంగా వేయించుకోంటోందని ఓసారెప్పుడో చెప్పింది ప్రశాంతి. ఆమె చూపులు అలానే వుంటాయ్. మనిషి కూడ మంచి సెక్సీ ఫిగరు. అన్ని వంపులూ చక్కగా వుంటాయ్.

“ఓ ప్రక్క చేసి మరో ప్రక్క వదిలేశారేంటి పాపం! పూర్తిగా గుండు చేసేయండి సార్” మా ప్రక్కకొచ్చి నిలబడి కొంటెగా నవ్వింది.
నాకు వళ్ళు చచ్చిపోయింది. ప్రశాంతి మొహంలోకి బేలగా చూశాను.
“మా సతీష్ చెప్పినట్టు చెయ్యి గురూ!” అంది ప్రశాంతి నవ్వుతూ.
ఉలిక్కిపడి శిరీష మొహంలోకి చూశాను.

“యస్- అయామ్ హర్ బోయ్ ఫ్రెండ్ సతీష్!” అందామె నడుం మీద చేతులు పెట్టుకొని మహా హుందాగా.
నాకు వాళ్ళ జోకు అర్ధం కాలేదు. ఇద్దరి వంకా అయోమయంగా చూస్తూ లేచి నిలబడ్డాను.
“పాపం మీ గురువుగారికి అసలు విషయం చెప్పేయవే!” అంది శిరీష్
“నేను చెపితే నమ్మడు- నువ్వే చెప్పు” అంది ప్రశాంతి.

“అయితే వినండి శ్యాంగారు” అంటూ నావంక చూసిందామె. “తన వంక మీరు ఎగాదిగా చూసి చప్పరించడమే కాని, డేర్ చేయలేకపోతున్నారని ప్రశాంతి గోలెట్టింది. అసలు మీ అయిడియా ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటే తనకో బోయ్ ఫ్రెండున్నట్టు నాటకమాడమన్నాను. అదెలా- అనడిగింది. ఆ లెటర్ రాసిచ్చి అది మీ కళ్ళ బడేలా చూడమని సలహా యిచ్చాను. దట్సాల్…” అని ఆగిందామె.

ప్రశాంతి మొహంలోకి విశ్మయానందాలతో చూశాను. “ఆ సలహా ఇచ్చినందుకు తనకూ షేర్ యివ్వాలని కండిషన్ పెట్టింది. నేను ఓ.కే. అన్నాను. అందుకే వచ్చింది. ముందు తనకి చెయ్!” అంటూ దోరగా నవ్వింది ప్రశాంతి.
నేను శిరీష వైపు చూశాను ఆశగా.
“ముందాపని పూర్తిచెయ్!” అందామె షర్టు విప్పుకుంటూ. (అయిపోయింది)

Keep visiting moredesi.com daily for updates, Follow our Twitter page, Join us on Telegram and Subscribe to our Email Updates.

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.