ముద్దుల మరదలు Climax Telugu Sex Stories

“నీ పూకు నాకుతున్నానే నా చిట్టి మరదలా” అన్నాను “బావా అక్క పూకు కూడా నాకుతావా” అంది నా మరదలు. “లేదే మీ అక్కకు ఇలాంటి సరదాలు పట్టవు. ముద్దులు పెట్టించుకోడం దెంగించుకోడం అంతే” అన్నాను మరదలి పూకు నాకేస్తూ. “అవునా బావా ఇస్స్స్ ఇంత బాగా నాకుతున్నావు బావా నాకు నీ చేత రోజూ నాకించుకోవాలని ఉంది నాకుతావా బావా” అంది మరదలు. “నువ్వు నాకించుకోవాలే గాని గంటలకొద్దీ నాకుతానే మరదలా” అన్నాను.

“ఐతే పూకునాకించుకోడానికి నేను దెంగించుకోడానికి మా అక్క. జోడు గుర్రాల మీద సవారి చెయ్యి బావా” అంది మరదలు. “అరేబియా గుర్రం లాంటి అమా్మయి పూకు నాకుబావా అంటే నాకని వాడు అసలు మగాడే కాదే మరదలా” అన్నాను దాని పూకు పగల దీసి నాకుతూ. “ఇస్స్స్ ఉమ్మ్మ్ బావా నువ్వు మగాడుకాదన్నది ఎవత్తి బావా. నీెుడ్డ పూకులో దోపితే గుండెల్లో తగిలేట్టు ఉంది బావా అంత పొడుగుంది బావా నీ ముద్దుల మొడ్డ మరి అక్క ఎలా తట్టుకుంటుందో నీ మొడ్డ పోటు” అని మరదలు. “ఉండవే నీకూ రుచి చూపిస్తాను నా మొడ్డ పోటు” అంటూ నా మొడ్డను బాగా లేపి దాని చేతికి ఇచ్చాను. అది నా మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని తన పూకు మీదరుద్దుకుంటూ ఉంది. దాని తొడలకు, పొట్టకు తొడలకు రుద్దుకుంటూ ఉంది నా మొడ్డను. అలా రుద్దుకుంటూ తన పిర్రలను పైకి ఎగరేస్తూ ఉంది. దాని పూకు నా మొడ్డ కోసం ఆవురావురు మంటూ ఉందని అర్ధం అయింది దాని రెండు కాళ్లు నా బుజాల మీద వేసుకున్నాను నా మొడ్డను దాని పూకు పెదాల మధ్య పెట్టాను.

ఒక్క పోటుతో నా మొడ్డ సాంతం దాని పూకులోకి సర్రున దూరింది. “ఏమే మరదలా నీ పూకులో ఇప్పటికే మొడ్డ దూరినట్టుందే” అన్నాను. “అవునుబావా నా బాయి ఫ్రెండ్ తో దెంగించుకున్నాను. లంజా కొడుక్కు అస్సలు నిలవదు అలా పెట్ట గానే చిప్పిలిపోతాడు. నీ మొడ్డ ముందు వాడి మొడ్డ దిష్టి తియ్యడానికి కూడా పనికి రాదు” అంది నా మరదలు. నేనునా మొడ్డను దాని పూకులోకి లాగి లాగి దెంగుతున్నాను.

“బావా బావా దెంగు దెంగు బావా దెంగు లాగి లాగి దెంగు ఇస్స్స్స్ అమా్మ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ తట్టుకోలేను బావా నాకు అయిఫోయింది బావా అబ్బ ఉమ్మ్మ్మ్” అంటూ బొలక్కుమని కార్చుకుంది దాని పూకు రసం. అది నా మెడ చుట్టూ చేతులువేసింది దాని కాళ్లను నా నడుముకు పెన వేసింది. నన్ను పట్టుకొని ఉయా్యల ఊగుతున్నట్టు దెంగించుకుంటూ ఉంది. “వామ్మో ఇది కన్నె ముండ కొంప దీసి ఏ కడుపో వస్తే చచ్చి ఊరుకుంటాను” అంటూ నా మొడ్డను బయటకు తీసాను. “ఎందుకు బావా నీ మొడ్డను తీసావు” అంది మరదలు “లేదే నీకు కడుపు వస్తుందేమో అని” అన్నాను. అది నవ్వి “నా బాగ్ లో సిప్లా వాళ్ల 72hours tablets ఉన్నాయి బావా. telugu sex kathalu

దెంగించుకోగానే వేసుకుంటే కడుపే రాదు” అంటూ నా మొడ్డను పట్టుకొని పూకులో దోపుకుంది “దెంగు బాగా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు నా పూకు నిండా నీ రసం కార్చు బావా” అంది నా మరదలు. ఇంక నేను రెచ్చి పోయాను. కసా కసా దెంగి దాని పూకు నిండా నా వెచ్చటిమొడ్డ రసం కార్చుకున్నాను. దానిని మీద పడి పోయాను. అది నా వీపు మీద ప్రేమగా నిమురుతూ “బావా బావా నన్ను కూడా పెళ్లి చేసుకో బావా” అంది. ఉలిక్కి పడ్డాను.

“మీ అక్క మన ఇద్దరి తాట తీస్తుంది” అన్నాను. “పోనీ ఉంచుకో బావా. కనీసం వారానికోసారన్నా నా పూకు నాకి నా కుత్త దెంగిపో బావా. నీ కోసంపెళ్లి చేసుకోకుండా కన్నె గానే ఉంటాను” అంది నా మరదలు.

నేను పైకి లేచాను. “చూడమా్మ మరదలా. మొడ్డ నాకు ఒకడికే కాదు. అందరి మగాళ్లకూ ఉంటుంది. నాకన్నా మడ్డ గల మగాళ్లు ఎంతో మంది ఉన్నారు. కాబట్టి మంచి మొడ్డగల మగ్గాడిని చూసి లక్షణంగా పెళ్లి చేసుకొని ప్రతిరోజూ పూకు పగలా దెంగించుకొని పండంటి పిల్లలతో హాయిగా ఉండు. నువ్వు కావాలంటే నీ పూకు అప్పుడప్పుడు దెంగుతుంటాను. కాని నీ మొగుడు నిన్ను దెంగడం మొదలెట్టిన తరువాత నా మొడ్డ అసలు నీకు గుర్తుంటుందా అని నా doubt” అన్నాను “ఫో బావా నువ్వు మరీను” అంటూ నన్ను అల్లుకు పోయింది నా ముద్దుల మరదలు.

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.