నా భార్య కామకేళి

నా భార్య కామకేళి
నా మొదటి కథ నా శృంగార అరంగేట్రం 27-05-2020,
నా శృంగార జీవితం రెండవ కథ 04-06-2020.
ఇప్పుడు మూడవ కథ వ్రాస్తున్నాను. ఈ కథలో నా భార్య నాకు తెలియకుండా ఎంత విచ్చలవిడిగా తన కామకేళి జరిపిందో చెపుతున్నాను. మీరు అడగవచ్చు తెలియకుండా జరిపిన భాగోతం ఎలా వ్రాస్తారు అని. జరిగినప్పుడు తెలియదు కానీ తరువాత తెలిసింది. కథలోకి వెళితే తెలుస్తుంది నాకు ఎలా తెలిసింది అనేది.

మొదటి కథలో నా బాల్య శృంగారం, రెండవ కథలో నా భార్య పరిచయం నుంచి పెళ్లిదాకా, తరువాత తన మొదటి రంకు భాగోతం, నా స్టూడెంట్ తో నేను జరిపిన సరసాలు వ్రాసాను. ఇవి చదవాలంటే మే 27, జూన్ 4 న వ్రాసిన నా కథలు చదవండి.

ఇక ప్రస్తుత కథలోకి వెళదాం. అది జనవరి ఒకటి 2016. క్రొత్త సంవత్సరం కానుకగా నా భార్య ముందు రోజు నాకు ఒక ఫోన్ కొనిచ్చింది. ఆ ఫోన్లో స్వతహాగా ఉన్న కొన్ని ఫీచర్స్ తెలియక తన భాగోతం బయటపడింది. ఆరోజు నేను గుడికి వెళ్లాను. గుడికి ఫోన్ ఎందుకులే అని ఇంట్లోనే ఉంచి వెళ్లాను. ఈలోపు తను ఫ్రెండ్స్ కి గ్రీటింగ్స్ చెప్పింది నా ఫోన్ లోనుంచి.

ఆ సాయంత్రం ఫోన్ లో విశేషాలు ఏమున్నాయి అని చూస్తే కాల్ రికార్డర్ కనిపించింది. Open చేసి చూసాను. అందులో ఉదయం తను మాట్లాడిన calls ఉన్నాయి. ఉత్సాహం ఆపుకోలేక అవి విన్నాను. తన బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరితో మాట్లాడిన calls ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మొదటి కాల్ గురించి చూద్దాం. P అంటే పూజ నా భార్య, B అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్.

P. Happy new year.
B. Same to you. ఎలా ఉన్నావ్?
P. బాగానే ఉన్నా.
B. సురేష్ ఎలా ఉన్నాడు.
P. తనకేం. చక్కగా ఉన్నాడు. ఈ సంవత్సరం రిటైర్మెంట్.
B. అప్పుడే ముసలాళ్ళు అయిపోయారా.
P. ముసలాళ్ళు కాదు. ముసలోడు. నేను కాదు.
B. ఏం నువ్వు ఇంకా కుర్రదానివేనా.
P. కాక. సరిలే నీ పెళ్ళాం ఎలా ఉంది.
B. ఫోన్ ఇవ్వనా, మాట్లాడతావా. P. ఆమ్మో వద్దు.
B. ఏం.

P. తనకి నా మీద కోపం.
B. ఏం చేసావేమిటీ.
P. నీకు తెలియదా.
B. ఏమో నాకేం తెలుసు
P. అబ్బా చేసిందంతా చేసి.
B. నేనేం చేసాను.

P. ఛీ సిగ్గు లేదు. నా నోటితోనే చెప్పించాలని
B. నీ నోటితో వింటే ఆ మధుర స్మృతులు మరింత మధురంగా ఉంటాయి.
P. అబ్బ ఇప్పుడు కాదులే. తను వచ్చే టైం అయింది. తను ఆఫిసుకి వెళ్ళాక నా ఫోన్లోనుంచి చేస్తాను. Bye.
B. Ok bye.
సశేషం.