రాజేష్ సరితలు ఆ తమకం నుండి తేరుకొనేసరికి సాయంత్రం నాలుగు గంటలు అయ్యింది. “అమ్మో! ఆయన వచ్చే టైమ్ అయ్యింది.” అంటూ సరిత లేచి గబగబా డ్రెసప్ అయ్యింది. రాజేష్ కూడా లేచి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు. తరువాత ఆమెని గట్టిగా కౌగిలించుకొని “మళ్ళీ రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకి వచ్చేస్తాను, ఓకేనా?” అన్నాడు.

ఆమె అతన్ని విడిపించుకొని “ఇలా రోజూ వచ్చేస్తే మరి నీ ఉద్యోగం!?” అంది. అతను కాస్త విచారంగా “అబ్బా, అదొకటి ఉందికదా, మరెలా? రోజూ నీ తొడల మధ్య స్వారీ చేయకపోతే నా బుజ్జిగాడు గొడవ చేసేస్తాడు.” అన్నాడు. “ఏమో మరి, ఆ విషయం నువ్వే అలోచించు. పొరపాటున కూడా రేపు రాకు.” అంది ఆమె. “ఎందుకూ!?” అన్నాడు అతను విస్మయంగా. “రేపు శనివారం మహాప్రభో, ఆయనకి ఆఫీస్ సెలవు. ఇకవెళ్ళు.” అని అతన్ని బలవంతంగా బయటకి పంపించింది.

అక్కడ ఊరిశివార్లలో ఉన్న శివ, లలితల మధ్య ఇదేరకమైన సంభాషణ జరుగుతుంది. రేపు ఎలా కలవడం అన్నదే వాళ్ళ ఆలోచన కూడా. ఆలోచిస్తూనే డ్రైవ్ చేస్తున్న శివతో “తొందరగా పోనీయ్. మళ్ళీ లేట్ అయితే ఆయన వచ్చేస్తాడు.” అని తొందర చేస్తుంది లలిత. “అబ్బా, అప్పుడే నిన్ను వదిలి వెళ్ళాలంటే ఏదోలా ఉంది లలితా.” అన్నాడు శివ. “మ్… వదలకపోతే! అలా రోజంతా వాయిస్తూనే ఉంటావా?” అంది ఆమె. “అబ్బా, అలా మాట్లాడకే బాబూ, ఇక్కడ వేడెక్కిపోతుంది.” అన్నాడు అతను.

“అవునా ఏదీ చూడనీ.” అతని దండాన్ని ఫేంట్ పైనుండే నొక్కింది. “స్.” అన్నాడతను. “అబ్బే, ఇలా నీ వేడి తెలియడం లేదు.” అని అతని ఫేంట్ జిప్ తీసి, అతికష్టం మీద అండర్ వేర్ నుండి అతని బుసలు కొడుతున్న అతని అంగాన్ని బయటకి లాగి, “మ్…నిజమే, కాలిపోతుంది.” అంది. అతను కంగారుగా బయటకి చూస్తున్నాడు దారిలో పోయేవారు ఎవరైనా చూస్తారేమోనని.

ఆమె వెంటనే తన హేండ్ బేగ్ లోంచి ఒక నేప్ కీన్ తీసి అతని అంగం కనబడకుండా తన చేతిపై కప్పింది. అతను రిలాక్స్ అయ్యాడు. ఆమె నేప్ కీన్ చాటునుండి అతని అంగాన్ని బిగించి పట్టుకొని “మ్…మరీ పగలు అయిపోయింది గానీ, అదే రాత్రి అయితేనా…” అంది. “మ్…రాత్రి అయితే..?” అన్నాడతను.

ఆమె మూతిని సున్నాలా చుట్టి “నీ రసం మొత్తం బయటకి పీల్చేదాన్ని.” అంది. ఆమె అలా అనగానే అతని దండం మరింత కొట్టుకోసాగింది. “అబ్బా, అలా కొట్టుకోకే, ఏదో చేస్తా కదా.” అని అతని దండాన్ని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది. అతనికి వళ్ళంతా వణికి పోతుంది. ఆమె కసిగా తోలుని బాగా వెనకి లాగి, ఎర్రటి గుండుని బొటన వేలితో రుద్దసాగింది. అతను “మ్..” అని భారంగా ఊపిరి పీలుస్తున్నాడు. ఆమె తోలును ముందుకు తెచ్చి, మళ్ళీ ఒక్కసారిగా వెనక్కి లాగింది. అతని ప్రాణాలు లుంగచుట్టుకు పోతున్నాయ్ ఆమె చేతిపనికి.

ఆమె ఇక రెచ్చిపోతూ దానిని అలాగే వెనక్కీ ముందుకీ ఆడిస్తూ “ఎలా ఉంది నా రంకు మగడా.” అంది. “నీయమ్మ, నీ పువ్వుకంటే నీ చేతికే ఇంకా పవర్ ఉన్నట్టుందే. మ్…అబ్బా…” అని మూలుగుతున్నాడు. “మ్…పొద్దున్నుండీ మూడుసార్లు దులిపావ్. ఇంకా దీని పొగరు అణగలేదు చూడు.” అంటూ, మరింత వేగంగా ఊపసాగింది.

అతను అతికష్టం మీద ఓర్చుకుంటూ, డ్రైవింగ్ మీద కాన్సెంట్రేట్ చేస్తున్నాడు. ఇంతలో ఆమె సెల్ మోగింది. ఆమె ఊపుడు కొనసాగిస్తూనే సెల్ చూసింది. రాజేష్ కాల్ చేస్తున్నాడు. వెంటనే ఎటెండ్ అయ్యి “ఏంటండీ?” అన్నది. (ఇంకా ఉంది) friends-husband-friends-wife-latest-telugu-sex-stories-part-15

 

Categorized in: