“ఎక్కడున్నావ్?” అన్నాడు అతను. “మ్…శివుడి లింగానికి అభిషేకం చేస్తున్నాను.” అంది శివ దండాన్ని కసిగా నలుపుతూ. “అవునా! మరి ఇంటికి ఎంతసేపట్లొ వస్తావ్?” అన్నాడతను. “మ్..అభిషేకం అవ్వగానే వచ్చేస్తానండీ.” అంది. “సరే, నిష్ఠగా చెయ్యి.” అని కాల్ కట్ చేసాడు. మొగుడితో మాట్లాడుతూ ఆమె తన లింగాన్ని ఆడిస్తూంటే అతనికి ఫుల్ గా ఎక్కిపోయి, అతని అంగం ఆమె చేతిని అభిషేకించింది.

ఆమె చివరి బొట్టు బయటకి వచ్చేవరకూ పిండి, నేప్ కీన్ తో తుడిచి “మ్…ఇప్పుడు చల్లారిందా!” అంది. అతను హాయిగా నవ్వి “బాగా.” అని కార్ ని పక్కకి ఆపి తన ఫేంట్ సరిచేసుకుని, సెల్ తీసి రాజేష్ కి కాల్ చేసాడు.

ఆమె కంగారుగా “ఎందుకూ?” అంటూ ఉండగానే, అవతలి వైపు రాజేష్ సెల్ లిఫ్ట్ చేసాడు. “ఒరేయ్, నైట్ మన రెగ్యులర్ బార్ కి వచ్చేయ్. ఎంజాయ్ చేద్దాం.” అన్నాడు. అవతలి వైపు నుండి అతను సరే అనగానే కాల్ కట్ చేసాడు. ఆమె ఆశ్చర్యంగా చూసి “ఏంటీ, ఈ సడెన్ పార్టీ?” అంది. “ఆఁ…ఇంత అందమైన పెళ్ళాన్ని నాకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చినందుకు.” అని మళ్ళీ కార్ స్టార్ట్ చేసాడు.

రాజేష్, శివలు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు బార్లో కలిసారు. ఇద్దరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఉండరా మరీ, తేరగా పక్కోడి పెళ్ళాం దొరికితే! ఇద్దరూ తమకి కావలసినవి ఆర్డర్ చేసుకొని, కబుర్లలో పడ్డారు. ఇంతలో వాళ్ళ సెల్ లకు ఒకేసారి మెసేజ్ లు వచ్చాయి. తీసి చూస్తే అవి ప్రియురాళ్ళ మెసేజ్ లు. “మరీ ఎక్కువగా తాగొద్దు.” అని ఆ మెసేజ్ ల సారాంశం. అది చూసి ఇద్దరూ ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ ఒకరికి ఒకరు దొరికిపోయారు. “ఏంట్రా, మెసేజ్ చూసి మురిసిపోతున్నావ్? ఏదైనా స్పెషలా?” అని ఇద్దరూ ఓకేసారి ఒకరిని ఒకరు అడిగారు. మళ్ళీ నవ్వుకొన్నారు.

ఈ సారి శివ అడిగాడు “ఏంట్రా, లవరా?” అని. రాజేష్ కాస్త గిల్టీగా ఫీల్ అయి, సర్దుకొని “అవునురా, నీదీ అదే కేసా?” అన్నాడు. ఈ సారి శివ కాస్త గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యి, అంతలోనే వీడుకూడా ఎవడి పెళ్ళాన్నో పట్టేడు కదా…అనుకొని, “అవునురా.” అన్నాడు. “మ్…ఆంటీనా?” అని అడిగాడు రాజేష్. “అవునురా.” అన్నాడు శివ. “ఓ…నా కేస్ కూడా ఆంటీనే.” అని ఆనందంగా “చియర్స్.” అన్నాడు. చియర్స్ కొట్టి నెమ్మదిగా తాగుతూ మరింత హుషారుగా తమతమ ప్రియురాళ్ళతో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చెప్పుకోసాగారు. ఎవడికి వాడు ఎదుటివాడి పెళ్ళాన్ని వేసేస్తున్నామన్న మగతనపు ఈగోతో రెచ్చిపోతున్నారు.

అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా మొదట శివకి కాల్ వచ్చింది అతని భార్య నుండి. “ఎవర్రా! నీ లవరేనా?” అన్నాడు రాజేష్. “కాదురా బాబు! పెళ్ళాం.” అని కాల్ ఎటెండ్ అయ్యాడు. అటువైపునుండి సరిత “ఏమండీ, రేపు ఎలానూ వీకెండ్ కదా, అన్నయ్యని వదినతో మన ఇంటికి వచ్చేయమని చెప్పండి.

సరదాగా ఇక్కడే గడిపేద్దాం.” అంది. ‘అబ్బా, భలే చాన్స్ ఇస్తున్నావే.’ అనుకొని, “సరే, మీ అన్నయ్యతో నువ్వే చెప్పు ఆ మేటర్.” అని సెల్ రాజేష్ కి ఇచ్చాడు. అతను తీసుకొని “హలో..” అనగానే, అటువైపు నుండి ముద్దుల వర్షం కురిపించి, “రేపు వదినని తీసుకొని ఇంటికి రా అన్నయ్యా.” అంది. “అలాగే, చెల్లెలు అడిగితే రాకుండా ఉంటానా!” అని అంటూ ఉండగా, అతని సెల్ మోగింది.

శివ సెల్ ని అతనికి ఇచ్చేసి తన సెల్ ఎత్తాడు రాజేష్. అటువైపునుండి లలిత కూడా శివ, సరితలను ఇంటికి పిలవమని చెప్పింది. రాజేష్ నవ్వుతూ “ఆ ఛాన్స్ మనకి ఇవ్వలేదే మీ అన్నావదినలు. వాళ్ళ ఇంటికే రమ్మని ఆల్ రెడీ చెప్పేసారు.” అన్నాడు. “అవునా! ఏదీ ఒకసారి అన్నయ్యకి ఇవ్వండి.” అంది లలిత.

రాజేష్ శివకి సెల్ అందించాడు. అతను హలో అనగానే “రేపు నీ ఇంట్లో ఎలా సెట్ చేస్తావో తెలీదు. మినిమమ్ ఒక రౌండ్ అన్నా వేయాలి. ఓకేనా?” అంది. “అలాగే చెల్లెమ్మా.” అని కాల్ కట్ చేసాడు శివ. తరువాత తమ తాగుడు కార్యక్రమం ముగించి ఎవరి ఇళ్ళకు వారు చేరుకున్నారు. ఆ రాత్రి కూడా… ఓపికలు లేకపోయినా, సాధ్యమైనంతగా మొగుళ్ళు పెళ్ళాలకూ, పెళ్ళాలు మొగుళ్ళకూ స్వర్గాన్ని చూపించారు. (ఇంకా ఉంది) friends-husband-friends-wife-latest-telugu-sex-stories-part-16

 

Categorized in: