ఆ హోటల్ వెనక ఉన్న ప్రహారీగోడ దాటితే, ఒక మావిడితోట ఉంది. ఆ తోట మొదట్లో వెయిట్ చేస్తున్నాడు రాజేష్. అతను వచ్చిన పదినిమిషాల తరువాత వచ్చింది సరిత. రావడంతోనే రాజేష్ ఆమెని తీసుకొని గబగబా తోటలోకి నడిచాడు. కొంతదూరం నడిచి, తాము ఎవరికీ కనిపించం అని డిసైడ్ అయ్యాక, ఒక చెట్టు కింద ఆగాడు. “హా…” అంది సరిత ఆయాసం తీర్చుకున్నట్టుగా.

ఆమె భుజాల చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకి లాక్కొని “మ్…ఏమిటీ! తెగ వేడెక్కించేస్తున్నావ్? రెస్టారెంట్ లో శివగాడు చూసి ఉంటే ఏమయ్యేదీ?” అన్నాడు. “అలా తెగించకపోతే ఇది దక్కేదా! ప్రశ్నలు మాని పనిచూడరా మగడా.” అంది. తన చేతులను నెమ్మదిగా ఆమె పిరుదులపైకి జార్చి, “ఏ పని చూడాలీ?” అని ఆమె చెవిలో గుసగుసలాడాడు. ఆమె కూడా గుసగుసలాడుతూ “నా వళ్ళంతా తడిమిచూసి, ఏది వేడిగా ఉంటే, దాని పని చూడు.” అంది. “అలా చూడాలంటే ఇది అడ్డుగా ఉందిగా.” అన్నాడు అమె నైటీ పట్టుకొని. “అదొక్కటే అడ్డుగా ఉంది.” అంది ఆమె నవ్వుతూ. “అంటే!” అంటూ, ఆమె వళ్ళంతా తడిమి చూసాడు.

నిజమే, ఆమె వంటిపై ఒక్క నైటీ మాత్రమే ఉంది. లోపల అంతా, అన్నీ స్వేచ్చగా ఉన్నాయి. అలా తడుముతూ ఉండగానే అతనికి ఫుల్ గా వేడెక్కిపోయింది. “అబ్బా! పిచ్చెక్కించేస్తున్నావే.” అన్నాడు అలా తడుముతూనే. “మ్…నాకూ పిచ్చెక్కిపోతుంది. ఏమైనా చెయ్యొచ్చుగా.” అంది గోముగా. “ఏం చెయ్యొచ్చో నువ్వే చెప్పొచ్చుగా.” అన్నాడతను వినయంగా చేతులుకట్టుకుని. అతని చేతులని విడదీసి, తన స్థనాల పైన వేసుకుంటూ, “ఇక్కడ కాస్త సలపరంగా ఉంది.

కాస్త నొక్కొచ్చుగా!” అంది. అతను చిన్నగా నొక్కి, “అబ్బా! అలా ఎదురు తిరుగుతున్నాయేంటీ!?” అన్నాడు. అంతలో ఆమె అతని నైట్ ఫేంట్ లోకి చెయ్యిపెట్టి, అండర్ వేర్ మీదే అతని అంగాన్ని అందుకొని “అలా ఎదురు తిరిగితే, ఈ బెత్తంతో కొట్టొచ్చుగా.” అంటూ, గట్టిగా నొక్కింది అతని అంగాన్ని. “స్..” అన్నాడతను. ఆమె దానిని బైటకి లాగుతూ, “పాపం, బాగా ఉకబోసినట్టుంది దీనికి, చూడూ ఎలా వేడెక్కిపోయిందో.” అంది. “మరి దాని వేడి తగ్గాలంటే ఏంచేయాలీ?” అన్నాడతను ఆమె సళ్ళను పదునుగా పిసుకుతూ.

అతని పిసుకుడికి, మెలికలు తిరిగిపోతూ, “వాటమైన బావిలోకి దిగాలి.” అంది. “ఎక్కడుందో ఆ బావి?” అంటూ, ఒక చేతిని కిందకి దించి, ఆమె దిమ్మమీద నలిపాడు. “మ్..” అని మూలిగి, “మాటలు చాలించి ముంచరా మగడా..” అంది కైపుగా.

అతనికీ అర్జెంట్ గా ముంచాలనే ఉంది. ఆమెని పడుకోబెట్టడానికి అనువైన జాగా కోసం అటూ ఇటూ వెదికాడు. అది గమనించి “అన్నీ అన్ని చోట్లా కుదరవు.” అంది ఆమె. “మరి ఎలాగా?” అన్నాడతను. “ఏమో బాబూ, నాకు తెలీదు. నేను వెళ్ళిపోతున్నా.” అంటూ వెనక్కి తిరిగింది. (ఇంకా ఉంది) telugu-swaping-wife-husband-stroies-latest-telugu-sex-stories-part-22

 

Categorized in: