అనుకున్న ప్లేన్ ప్రకారం, ఆ రోజు సాయంత్రం లలిత, రాజేష్ ను తీసుకొని, సరిత ఇంటికి వచ్చింది. ఆనందంగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు సరిత, శివలు. లోపలకి వస్తూ, ఎవరకీ కనబడకుండా, ఒక చీటీని శివ చేతిలో పెట్టింది లలిత. అతను కంగారుగా దాన్ని తన జేబులో కుక్కుకొని, అందరూ హాల్ లో కూర్చున్నాక, బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి దాన్ని చదివాడు. “నా సళ్ళు బరువెక్కిపోయాయి. కింద బాగా వేడెక్కిపోయి ఉంది. మా ఆయన్ని బయటకి, మీ ఆవిడను వంట గదిలోకి పంపి, నన్ను వాయించవచ్చుగా..” అని రాసి ఉంది అందులో.

దాని కింద ఆమె పెదవుల లిప్ స్టిక్ ముద్ర కూడా ఉంది. దాన్ని చదవగానే వేడెక్కిపోయింది అతనికి. మళ్ళీ దాని వైపు చూసాడు. కింద PTO అని ఉంది. వెనక్కి తిప్పి చూస్తే, “మళ్ళీ నీకు ఇబ్బందని బ్రా, పేంటీ…రెండూ లేకుండా వచ్చాను. ఇక దున్నుకోవడమే ఆలశ్యం.” అని రాసి ఉంది అక్కడ. అది చదవగానే, అండర్ వేర్ చించుకొని బయటకి వచ్చేంతగా గట్టి పడిపోయింది అతని అంగం.

అతికష్టం మీద దానిని లోపల సర్ధుకొని, బయటకి వచ్చాడు. అతను హాల్ లోకి వచ్చి, కూర్చుంటూ ఉండగా, లలిత మూతిని సున్నాలా పెట్టి, సీక్రెట్ గా ఒక ముద్దు విసిరింది. అతను ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతూ, ఆమె ఎదురుగా కూర్చున్నాడు. ఆమె అటూఇటూ చూసి, నెమ్మదిగా తన పైటను కాస్త పక్కకి తప్పించి, తన సళ్ళ మధ్య చీలికను అతనికి పచ్చిగా చూపించసాగింది. తట్టుకోలేకపోతున్నాడు శివ. ఎలాగో కొద్దిసేపు మేనేజ్ చేసి, రాజేష్ తో “ఏరా! మందు కొడదామా!?” అని అడిగాడు. రాజేష్ కంగారుగా ఆడాళ్ళిద్దరివైపూ చూసాడు. “తెచ్చుకోండీ.

మీరు తాగుతూ ఎంజాయ్ చేయండి. మేము చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తాం.” అన్నారు ఇద్దరూ. వెంటనే శివ రాజేష్ తో “ఒరేయ్! నువ్వు పోయి బాటిల్ తీసుకురా. నేను ఇక్కడ కావలసిన ఏర్పాట్లు చేస్తాను.” అన్నాడు. రాజేష్ “సరే.” అని బయలుదేరాడు. అతను రావడానికి గంట పైనే పడుతుందని శివకి తెలుసు. “పద, మనం వెళ్ళి వంటపని చేసుకుందాం.” అని సరిత లలితతో అని వంట గదివైపు కదిలింది. లలిత శివను తనను గమనించేట్టుగా, వయ్యారంగా పిర్రలు ఊపుకుంటూ ముందుకు కదిలింది. మరింత కసెక్కిపోయింది శివకి.

రాజేష్ ని అయితే బయటకి పంపాడు గానీ, ఆమెని బెడ్ రూంలోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలో అర్ధం కావడం లేదు. ఇంతలో లలిత యదాలాపంగా బెడ్ రూంలోకి చూసి, “అదేంటి వదినా! ఉతికిన బట్టలన్నీ మంచంమీదే పడేసావూ!?” అంది. సరిత వెంటనే “అరెరే! మరచిపోయాను వదినా. ప్లీజ్, నేను వంట చేస్తుంటాను. నువ్వు కాస్త మడత పెట్టేయవా..” అంది. “నేనా!?” అంది లలిత. “ప్లీజ్! కావలంటే మీ అన్నయ్య హెల్ప్ చేస్తాడు.” అంది.

లలిత శివ వైపు కొంటెగా చూస్తూ, “హెల్ప్ చేస్తావా అన్నయ్యా!” అంది. అతను అనుకోని ఆ అవకాశానికి ఉబ్బి తబ్బిబ్బు అయిపోతూ, “అలాగే చెల్లెమ్మా, పద.” అని లేచి బెడ్ రూంలోకి నడిచాడు. సరిత వంటగదిలోకి పోయింది. అసలు ఈ బట్టల వ్యవహారం ఆడాళ్ళిద్దరూ ముందే ప్లేన్ చేసారని అతనికి తెలీదు. (ఇంకా ఉంది) telugu-husband-wife-swapping-stroies-latest-telugu-sex-stories-part-27

 

Categorized in: