పెళ్ళాం పుట్టింటికెలితే – Part 3

“ముసుగేసుకుంటే ముచ్చటగా వుంది నీ కడ్డీ” అంటూ మునిపళ్ళతో చివర కొరికి పైకి జరిగి వెల్లకిలా పడుకుంది. మోకాళ్ళు మడిచి తొడలు ప్రక్కకి వాల్చింది.
పైకెక్కాను. నాదాన్ని అందుకుంది. చీలికమీద రుద్దుకుంటూ కన్నంలో దించుకుంది. తోస్తుంటే గరుగ్గా వుంది. రెమ్మలకు రాపాడితే కలిగే సుఖమే వేరు.
బలంగా దించి ఏత్తెత్తి గుద్దసాగాను. అప్పటికే రసాలూరి మెత్తబడిందేమో ఈజీగా లోపలికి బయటికి కదులుతోంది నాది.
“అబ్బా… అంకుల్. యమ సమ్మగావుంది నీ దెబ్బ…. ఆహా…. సుధా… డార్లింగ్…. ఏం… గుద్దుతున్నావు…. ఓహ్…” అంటూ మెలికలు తిరిగిపోతోంది రేఖ.

మేము ఆయింట్లో అద్దెకు దిగినప్పట్నించి నన్ను అంకుల్ అని, నా భార్యను ఆంటీ అని పిలవడం అలవాటు రేఖకి.
“అబ్బా… నాకయిపోతోంది అంకుల్…. పిచ్చెక్కిపోతోంది” అంటూ అరిచి నన్ను బిగించి పట్టుకుంది. మరో నాలుగూపులు ఊపి ఆమెమీద వాలిపోయాను. నా వీపు అరచేతులతో నిమురుతూ బుగ్గలు పెదవులు ముద్దు పెట్టుకుంది రేఖ.
“ఇన్నేళ్ళు ఈ సుఖానికి దూరంగా ఎలా వున్నానో… సుధా….” అంది ఆనందంగా.
ఆమె మీంచి లేచి ప్రక్కన పడుకున్నాను. లేచి నిలబడింది… “లే” అంది. లేచి కూర్చున్నాను. కిందికి వాలిపోయిన నాదాన్ని పట్టుకుని కండోమ్ ఊడదీసి రింగును రెండు వేళ్ళతో పట్టుకుని పైకెత్తింది. అడుగున జిగట పదార్ధం తెల్లగా కనిపిస్తోంది.
“దీనీలో ఎంత పవరుందో” అంది నవ్వుతూ.

“అది నీలో పడితే ఎంత సమ్మగా వుంటుందో తెలుసా” అన్నాను.
“చాల్లే… కడుపు తీయించుకునే బాధలు నేను పడలేను” అంటూ దాన్నలాగే పట్టుకుని బాత్రూంలోకి వెళ్ళింది.

మొదటిసారి రేఖను వాయించిన సంఘటన గుర్తుకు వచ్చింది నాకు.
ఆరోజు రాత్రి ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర రాలేదు. సుశీల గుర్తు వస్తుంటే నరాలు బిగిసి ఒళ్ళు తిమ్మిరిగా వుంది. బెడ్ మీద అసహనంగా అటు ఇటు దొర్లుతున్నాను.
ప్రక్క గదిలోంచి నెమ్మదిగా ఎవరో గొణుగుతున్నట్లు వినిపించింది. ముసలాళ్ళు బయట పడుకుంటారని రేఖ ఒక్కతే బెడ్ రూంలో పడుకుంటుందని తెలుసు నాకు. మాటలు ఎంతో మత్తుగా వున్నాయి… బలంగా ఊపిరి పీల్చి వదులుతున్న శబ్దం వినిపిస్తోంది.
అనుమానంగా లేచాను. తలుపు దగ్గర నిలబడి వినసాగాను.

హా… అబ్బ… అన్న మూలుగు…. భారంగా ఊపిరి పీల్చి వదలడం… ఏదో అర్ధంగాని గొణిగాడు.
“లోపల ఎవరో వున్నట్టున్నారు. పాతికేళ్ళు వచ్చినా పెళ్ళి కాని రేఖ, ఒంటి తీపు తట్టుకోలేక ఎవడ్నయినా గదిలోకి తెచ్చుకుందా” అనుకుంటూ లోపలికి చూడ్డానికి అవకాశం కోసం వెదికాను.

తలుపు పైన వెంటిలేటర్ వుంది. అది మూసి వుంది. ఒక ప్రక్క అద్దం పగిలి చిన్న చిల్లు కనిపించింది. కుర్చి తెచ్చి తలుపు దగ్గర వేసి దానిమీద ఎక్కి నిలబడి అద్దం చిల్లులోంచి లోపలికి చూశాను.
బెడ్ మీద ఒక్కతే పడుకునివుంది రేఖ…. తొడుక్కున్న నైటీ పొట్ట మీదికి జరిపి వుంది. కుడిచేతి చూపుడువేలు మధ్యవేలు రెమ్మల మధ్య దూర్చి కెలుక్కుంటూ పరవశంతో మూలుగుతోంది.

ఆ తొడలు… ఒంటి మిసమిసలు చూస్తుంటే పిచ్చెక్కిపోతోంది నాకు. పది రోజులుగా ఆ సుఖానికి దూరంగా వున్నానేమో రేఖను అలా చూసేసరికి మతిపోయింది. పాల మీగడితో చేసినట్లుగా తెల్లగా ముద్దుగా వుంది ఆమె దిమ్మ… రెమ్మల మధ్య వేళ్ళ స్పీడుగా కదులుతున్నాయి. పిరుదులు పైకి కిందికి కదిలిస్తూ మూలుగుతోంది రేఖ… పది నిముషాలు స్పీడుగా కదిలించి “అబ్బా… హా” అని మూలిగి కదలకుండా పడుకుని వేళ్ళు బయటికి లాగేసింది. నైటీని క్రిందికి లాక్కుని తొడల మధ్య తడిని అద్దుకుంటూ ప్రక్కకి తిరిగి పడుకుంది.

తిమ్మిరి తట్టుకోలేక వ్రేళ్ళు ఆడించుకుంటూ తృప్తి పడుతున్న రేఖను చూసేసరికి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతో నా బుర్ర వేడెక్కిపోయింది.
ఇంతగా రెచ్చిపోయిన ఆడది దడ్డు రుచి మరిగితే వదిలిపెట్టదు ట్రై చేసి చూద్దాం అనిపించింది.
ఆరోజు సాయంత్రం డాబామీద రేఖ వంటరిగా వుండటం చూసి పైకి వెళ్ళాను.

“హలో… అంకుల్…. అంటీ ఎప్పుడు వస్తుంది. పాపం మీకు భోజనానికి ఇబ్బంది అనుకుంటాను” నవ్వుతూ పలకరించింది రేఖ.
భోజనానికి ఇబ్బంది సరే… రాత్రి నిద్ర పట్టడం లేదు. నరాలు తెగ ఆరాటపడుతున్నాయి” అన్నాను దగ్గరగా వెళ్ళి.
నావైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది. అలా అంటానని ఊహించి వుండలేదేమో బెదిరిపోయింది నణ మాటలకు.
“ప్రస్తుతం నీ పరిస్థితి లాంటిదే నాదీనూ… నువ్వెట్లా భరిస్తున్నావో కానీ ఈ బాధ నేను తట్టుకోలేక పోతున్నాను” అన్నాను ఆమె ఎత్తులవంక గుచ్చి చూస్తూ. (ఇంకా ఉంది)

Keep visiting moredesi.com daily for updates, Follow our Twitter page, Join us on Telegram and Subscribe to our Email Updates.

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.