చందా కధ.
వెంకయ్య, రాగిణి ల పాలేరు భార్య పేరు చంద. వయసు 25. రాగిణిలా చామనచాయ కాదుగాని, కొంచెం నలుపుకిందనే ఉంటుంది.కాని పిల్ల పిటపిట లాడుతుంటుంది. రాగిణికి అన్నిపనులూ చేసిపెడుతుంది.
ఒకరోజు నేను అప్పుడే స్నానం చేసి షార్ట్స్ వేసుకొని, బనియన్ పైన పెర్ఫ్యూం కొట్టుకున్నాను. అప్పుడే చందా పైకి గది చిమ్మి తుడవటానికి వచ్చింది. కొంగు గట్టిగా బిగించి నడ్డిలో దోపుకొని పనికి వచ్చింది. దాని సళ్ళ షేప్ సూపర్గా బైటికి తన్నుకొచ్చింది. దాని ఫిగర్ చూచి నా మొడ్డ కదిలింది. నేనింకా డ్రాయర్ వేసుకోలేదు. అందుకని కొంచెం కదలిక ఐనా బైటికి ఉబ్బినట్లు కనిపిస్తుంది.

చందా గదిలోకొచ్చి, “బాబూ గది తుడవాలి.” అన్నది. దాని చూపు నేరుగా నా షార్ట్స్ మీద పడింది. చూపు మళ్ళించుకొని, “మీదగ్గర మంచి వాసన వస్తుంది సార్! ఏమైనా అత్తరు రాసుకున్నారా?” అన్నది.
“అత్తరుకాదు. దీనిని పెర్ఫ్యూం అంటారు. ఇది ఊరికినే బట్టల మీద స్ప్రే చేసుకుంటే చాలా సేపు మంచి వాసన వొస్తుంది.” అని స్ప్రే కేన్ చూపించాను. “నీమీద కొట్టమంటావా?” అని అడిగాను. “అబ్బా ఇప్పుడొద్దు సార్. ఇంకా పని అవ్వలేదు. స్నానం కూడా చెయ్యలేదు. ఇప్పుడొద్దు సార్” అన్నది. “ఐతే స్నానం చేసి రా. అప్పుడు కొడతాను” అన్నాను. “అమ్మో! ఈ వాసన అమ్మగారికి తెలుస్తే నన్ను చంపేస్తారు. అనుమానం కూడా వస్తుంది. ఇలాంటివి మాలాంటివారికి కుదరవులేసార్!” అన్నది. “సరే నేనొక పని చేస్తాను. నీకు ఈ వాసన కాకుండా మల్లె పూల వాసన వచ్చే స్ప్రే కొనిపెడతాను. రాత్రి పడుకునేముందు కొంచెం కొట్టుకో. మీఆయన రెచ్చిపోతాడు!” అన్నాను. చందా ” మా వాడికి అవీన్నీ పట్టవు సార్. రాత్రి పూట కొంచెం కల్లు తాగుతాడు. వాడికి మూడు ఉంటే సరే, లేకపోటే తిని పడుకుంటాడు. నేనొక మనిషిని పక్కనున్నానని కూడా అలోచించడు.”
“అదేమింటి చందా? నీలాంటి చక్కటి వయసులోఉన్న పెళ్ళాము పక్కనుంటే నిద్రపోతాడా? మీ పెళ్ళై ఎన్ని సంవత్సరాలైంది? ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేడేమిటి?”

“అవన్నీ ఎందుకులేసార్! మొగుడు తాగి పడుకుంటే పిల్లలెలా పుడతారు సార్! ఏదో నా కర్మలేండి. నేనిట్లా చెప్పినట్లు  అమ్మగారితో అనమాకండిసార్. బాగోదు” అన్నది.
నేను దాని చెయ్యి పట్టుకొని.” నేనెందుకు చెప్తాను? కానీ నువ్వు భలే చక్కగా ఉంటావు చందా!” అన్నాను. “నా చక్కదనం రాగిణమ్మగారి చక్కదనం ముందు ఎంత సార్?” అని నావైపు ఒకరకంగా చూచింది.
నాకు అనుమానమేసింది దీనికేదో అనుమానమున్నదని. నేను దాని చెయ్యి ఇంకొంచెం గట్టిగా పట్టుకొని. “అదేమిటి అలా అన్నావు? రాగిణమ్మ ఎంతచక్కగా ఉంటే మటుకు పెద్దదికదా? నువ్వు ఇంకా మంచి వయసులో ఉన్న చిన్నదానివికదా?” అన్నాను.
చందా ముసిముసినవ్వులు నవ్వుతూ ” నాకు అంతా తెలుసుసార్. మీరు రాగిణమ్మ గారిని బాగా వాడుకుంటున్నారు!” “చీ చీ! అదేమి మాట చందా? అమ్మగారికి తెలిస్తే ఎంత గోలౌతుంది?”
“నేనెందుకు అంటానుసార్? ఏదో మాటవచ్చింది కాబట్టి మీతోనే అన్నాను.”
“నీకెందుకు అలా అనుమానం వచ్చింది?”

“అనుమానం కాదు సార్, కొన్నిసార్లు నా కళ్లతో మీరిద్దరూ చేసుకుంటుంటే చూచాను సార్!”
ఏంచేసుకుంటుంటే చూచావు? ఏదో సరదాగా పక్కన కూర్చొని కాఫీ తాగుతాము. అంతే!”
“వొంటిమీద బట్టలు లేకుండా పక్కమీద పడుకొని కాఫీతాగుతారా సార్? బుకాయించకండి. నా కంటితో మీరిద్దరూ వాయించుకుంటుంటే చూచాను.”
“పోనీ ఎప్పుడు చూచావు? ఎలా చూచావు చెప్పు. అప్పుడే నువ్వు చూచావని నమ్ముతాను.”

“పోయిన వారమునేను పని ముగించుకొని అమ్మగారికి చెప్పి వెళ్దామని ఇంట్లోకొచ్చాను. అమ్మగారి బెడ్రూం తలుపు కొంచెం తెరిచున్నది. మూలుగు చప్పుళ్ళు వినిపిస్తే, నేను నెమ్మదిగా తలుపు కొంచెం తోసి పక్కనుంచి చూచాను. అమ్మగారు బట్టలు లేకుండా రెండు మోచేతులు మోకాళ్ళ మీద వొంగోని మంచమ్మీద ఉన్నారు. మీరు ఆమె వెనుక చేరి ఆమె నడుముమీద రెండుచేతులు వేసి పట్టుకొని మంచి ఊపులో దెంగుతున్నారు. మధ్య మధ్యలో వొంగి ఆమె నడుము  మీద ఆమె మెడమీద వొంగి ముద్దులు పెడుతూ రెండుచేతులతో ఆమె సళ్ళు పిసుకుతున్నారు. అలా కొంచెం సేపు చూచి, అమ్మగారు చూస్తారేమో అనే అనుమానంతో నేను చప్పుడు కాకుండా వెళ్ళిపోయాను. ఆరోజంతా నాకు నిద్ర పట్టలేదు! ఇంకోసారి మీరు పడుకున్నారు, అమ్మగారు మీమీదకెక్కి ఎగిరెగిరి దెంగటం నా కళ్ళతో చూచాను కాబట్టి మీతోఅన్నాను. ఇంకెవరితోన్నాఅంటె మా నౌకరీ పోతుంది. మీరుకూడా అమ్మతో ఏమీ అనొద్దుసార్”  అని బతిమాలింది.

“అబ్బే నేనెందుకంటాను చందా? ఐతే నీవు అన్నీ చూచావన్నమాట.  నీకు కూడా అలా చేయించుకోవలని మనసులో రాదా? మీ ఆయన తాగి పడుకుంటే నీ కోరిక ఎలా తీరుతుంది. నువ్వుకూడ ఉప్పూకారం తింటున్న వయసులో ఉన్న పిల్లవికదా?’ అన్నాను.
“ఏదో నా ఖర్మ సార్” అని తన చెయ్యి వొదిలించుకోటానికి ప్రయత్నం చేసింది. నేను దాని చెయ్యి వొదలకుండా,”చందాని దగ్గరకు లాక్కొని దాని నదుముమీద చెయ్యేసి దానిని దగ్గరకు లాక్కొని, దాని బుగ్గలమీద ఒక్క ముద్దుపెట్టి, “చందా, నీవు నాకు చాలా నచ్చావు. నీవు నీకు వీలైనప్పుడు రా. మనిద్దరం చేసుకుందాము. నేనెవ్వరికీ చెప్పను. అమ్మగారు ఏ స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడో లేక ఏదైనా పనిమీద బైటికెళ్ళినప్పుడో నా దగ్గరకు రా. నిన్ను బాగా సుఖపెడతాను.” అని ఇంకొంచెం కౌగలి బిగించి ఒకచేత్తో దాని సన్ను నెమ్మదిగా తడిమి, దానితొ కొంచెం లిప్లాక్ చేసాను. చందా” వొద్దుసార్! అమ్మగారికి తెలుస్తే చాలా గొడవౌతుండి.” అన్నది. “పిచ్చిదానా. ఎవరికితెలుస్తుంది? అమ్మగారి బెడ్రూం తలుపు తీసుంది కనక నువ్వు చూచావు. లేకపోతే నీకూ తెలిసేదికాదుకదా? నా గది పైన ఉన్నదికదా! ఇక్కడకు ఎవ్వరూ రారు. చాలా క్వయట్ గా పని జరిగిపోతుంది. నీకేమీ భయం వద్దు. ఇప్పుడే కావాలంటే ఒక రౌండ్ వేసుకుందాము ” అని దాని సళ్లమీద నొక్కాను. చందా వొదిలించుకొని, “పని మీద వొళ్లంతా చెమటగా ఉన్నది సార్. ఇప్పుడొద్దు. తర్వాత చూద్దాము” అని విడిపించుకొని తన పనిలో పడింది. నా మొడ్డ ఫుల్ల్ ఫార్మ్ లోకి వచ్చి షార్ట్ద మీద పెద్ద గుడారం లా తయారైంది. నేను దాని చెయ్యి నా షార్ట్ మీదనుంచి నా మొడ్డమీద పెట్టి,” ఇదిగో ఇది ని కోసరం ఎదురుచూస్తుంటుంది. చూడు ఎలా నిలబడిందో! మధ్యాహ్నం అమ్మగారు భోజనంచేసి పదుకున్నప్పుడురా. అప్పుడు కొంచెం టైంకూడా దొరుకుతుంది. హాయిగా దెంగుకుందాము.” అన్నాను. చందా ” ఏమో! భయమేస్తుంది సార్! ఇంతకుముందెప్పుడు ఇలాంటిపని చెయ్యలేదు.” అన్నది. “మొదటిసారి అలానే భయంగా ఉంటుంది. మీ రాగిణి అమ్మగారుకూడా ఇంతకుముందు ఎవ్వరితో దెంగించుకోలేదుకదా. ఇప్పుడామె చాలా హేపీ గా ఫ్రీ గా దెంగించుకుంటుంది. అలానే నీవుకూడా చాలా హేపీగా ఉంటావు. నీకు కావాలంటే కడుపుకూడా పండుతుంది. మధ్యాహ్నం అమ్మగారు పడుకున్నప్పుదు రా. నెను ఎదురు చూస్తుంటాను.” అన్నాను.
“చూస్తాను సార్!” అని తన పనిలో పడింది. నెను దానిని పనిచేసుకోనిచ్చి, అది వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ దానిని ఒకసారి  కావలించుకొని, లిప్లాక్ చేసి, సళ్ళుకొంచెం పిసికి “ఓ కే. మధ్యాహ్నానికి నేను వైట్ చేస్తాను. మర్చిపోకుండా రా” అన్నాను. “సరే సార్!” అని తలవంచుకొని బుగ్గలు తుడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది.

ఆరోజు లక్కీగా రాగిణి ఫ్రెండ్లు రాగ్ ఇణిని మధ్యాహనం పేకాటకి రమ్మని పిలిచారుట. భోజనం చేసేప్పుడు రాగిణి ‘ ఇవ్వాళా మా ఫ్రెండ్లు నన్ను సరదాగా పేకాటకు రమ్మని పిలిచారోయ్! అందువల్ల మన సరదా ఇవ్వాళ్టికి లేనట్లే!” అన్నది. “కానివ్వండి ఏమి చేస్తాము? మరోసారి టైంకి వైట్ చేద్దాము.”అన్నాను. కానీ నా మనసులో సంతోషంతో చిచ్చు  బుడ్లు వెలిగాయి. రోజూ ఒంటిగంటకు భోజనానికి పిలిచే రాగిణి ఇవ్వాళ 12 గంటలకే పిలిచి,”నేను వెళ్ళాలికదా, అందుకని తొందరగా తింటున్నాను. నీకు ఆకలి లేకపోతే చందాకు చెప్తాను, అది నీకు అన్నం పెడుతుంది.” అన్నది. “అబ్బే, చందా వొద్దు,గిందా వొద్దు. నీ ఆకలే నా ఆకలి! నీ చేత్తో పెట్టిన అన్నమే రుచిగా ఉంటుంది. ఇదిగో వచ్చేసా.” అని రాగిణి నడుముమీద చేతులేసి, దగ్గరకు లాక్కొని కావలించుకొని ఒక్కసారి లిప్లాక్ చేసి, “సరే పద భోజనం చేద్దాము.” అని ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేసాము.
రాగిణి బైటికెళ్తూ చందాని పిలిచి,” చందా ఇవ్వాళ నేను మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. బాబుకు నాలుగింటికి కాఫీ పెట్టి ఇవ్వు. ఇంకేమైనా బాబుకు కావాలంటే ఇవ్వు, నేనొచ్చేప్పటికి ఐదు ఔతుంది. సరేనా?” అన్నది.
చందా మొహం వెయ్యి వాల్టుల బల్బులా వెలిగిపోయింది. “మీరంత చెప్పాలా అమ్మగారూ? అబ్బాయిగారి సంగతి నేను చూచుకుంటాలేండి.” అన్నది.
నేను “అంత మరీ తొందరపడి ఎండలో రావాల్సిన పనిలేదు. కొంచెం నెమ్మదిగా చల్లబడిన తర్వాత రావచ్చు. ఎనీవే ఆల్ ద బెస్ట్. బాగా ఎంజాయ్ చేసిరండి! ఉత్తుత్తి ఆటేనా లేక డబ్బులాటా? ఆల్ ద బెస్ట్! నేనుకూడా ఇవ్వాళ చాలా చదువుకోవాలి. ఈమధ్య చదువుకోటానికి టైం దొరకక చాలా పెండింగ్ ఐంది” అని చిన్నగా కన్ను గీటాను. రాగిణి ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ రిక్షా ఎక్కింది.
రాగిణి రిక్షా కనుమరుగైనదాకా చందా అక్కడే నిలబడి, గభాల్న తలుపేసి, “సార్ నేను పదిహేను నిమిషాలలో స్నానం చేసి వస్తా. మీరు ఇక్కడే ఉంటారా లేక మిద్దిమీదికెళ్తారా?”
“అమ్మ ఎలాగూలేదుకదా, ఇక్కడే ఉందాం! నే వైట్ చేస్తున్నా. తొందరగా రా!”

చందా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళింది. అప్పుడు చూచా. దాని బిగిసిన పిర్రలు ఊగటం. నాకు మంచి మూడ్ వచ్చేసింది. ఎలాగో పేపర్ పట్టుకొని కూర్చున్నా. ఏ పేజీ చూచినా చందా బొమ్మే కనపడుతున్నది! లోపలికెళ్ళి ఓ గ్లాసు నీళ్ళుతాగి వచ్చాను. రిస్ట్ వాచ్ చూసుకుంటూ కూర్చున్నా. అన్నట్లుగానే పదిహేను నిమిషాలలో చందా ఓ మాదిరిగా ఉన్న నైటీ వేసుకొని వచ్చింది. నైటీలో బాడీ వేసుకోనట్లు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నది. దాని సళ్ళ బుడిపెలు నైటీ కిందనుంచి బటన్ల లాగా కనిపిస్తున్నై. చందా గదిలోకివచ్చి కొంచెం దూరంగా నిలబడింది. నేను “రా చందా. ఇక్కడికిరా” అని సోఫాలో ఒక పక్కకి జరిగా. చందా “నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉన్నది సార్!”అంటూ అక్కడే నిలబడింది. “నీ సిగ్గే నీకు ఇంకా అందాన్నిచ్చింది!” అంటూ నేనే లేచి దాని దగ్గరకు వెళ్ళాను. అది రెండుచేతులతో మొహాన్ని కప్పేసుకుంది. నేను దాని బుజాలమీద చేతులేసి, దాని రెండుచేతులూ మొహమ్మీదనుంచి తప్పించి, గెడ్డంకింద నా చెయ్యి పెట్టి దాని తలపైకెత్తి, “చాలా బాగున్నావు చందా!” అంటూ దాని పెదాలమీద ముద్దుపెట్టాను. అది ఇంకా సిగ్గుతో ముడుచుకుపోయింది. దానిని చుట్టూ రెండుచేతులేసి దగ్గరకులాక్కొని గట్టిగా కావలించుకొని దాని తో లిప్లాక్ చేసాను. అలానే చందాని నెమ్మదిగా సోఫా దగ్గరకు తీసుకొచ్చి సోఫా మీద కూర్చోబెట్టి దాని తలపైకెత్తి దాని మొహంలోకి చూచాను. నా మొడ్డ నా షార్ట్లోనుంచి ఎప్పుడు బైటపడదామా అన్నట్లు లేచి నుంచుంది. దాని చెయ్యి పట్టుకొని నెమ్మదిగా నా మొడ్డ తగిలేట్టు దాని పక్కన కూర్చున్నాను. దాని బుజమ్మీద ఒక చెయ్యేసి నా దగ్గరకు లాక్కుంటూ దాని రెండో చెయ్యి నా మొడ్డమీద పెట్టాను. అది తనచెయ్యిని వెనక్కులాక్కుంటుంటే నేను గట్టిగా పట్టుకొని నా మొడ్డ మీద నొక్కి పెట్టాను. దానిని గట్టిగా కావలించుకొని బుజమ్మీద ఉన్నచేత్తో దాని సన్ను నొక్కాను. అబ్బా! ఎంత తైట్ గా ఉన్నదో! దానిని ముద్దులు పెడుతూ,” చందా, మరీ ఇంత సిగ్గైతే ఎలా? పిల్లలు కావాలంటే కొంచెం కుతిగా దెంగించుకోవాలి. దా గదిలోకి వెళ్దాము.” అన్నాను.
“అమ్మో అమ్మగారి గదిలోకా?” అన్నది.

“ఔను. ఆమె ఎలాగూలేదుగా. నేను నా దుప్పటి ఆమె మంచం మీద వేసాను. తర్వాత అది తీసేస్తే ఆమెకు ఏ అనుమానం రాదు.” అంటూదానిని రాగిణి గదిలోకి నడిపించాను.
గదిలోకి వెళ్ళి చందాను మళ్ళీ గట్టిగా కావలించుకొని, దాని నోట్లో నాలిక పెట్టి గట్టిగా దాని నాలికతో ముడివేసాను. దానికి ఇంకా సిగ్గు పోలా! నేను దాని రెండుసళ్ళమీద చేతులేసి బిగించి “నొప్పిగా ఉన్నదా చందా?” అన్నాను. అది తల అడ్డంగా తిప్పి,”లేదుసార్, బాగుంది!” అన్నది.
“మరైతే నాకు నీ బాయిలు చూపించవా?” అంటూ దాని నైటీని పైకి లాగాను. చందా రెండుచేతులతో నైటీని కిందికి నొక్కిపెట్టి,” అబ్బ్బా సిగ్గుగా ఉంది సార్! ఇది ఉంచేయ్యండిసార్!” అన్నది. “ఇది ఉంటే నీ బాయిలు ఎలా కనిపిస్తాయి. అప్పుడే ఐందా. నీ బాయిలను చూడాని చేతితో పిసకాలి, నోటితో చీకాలి నెమ్మదిగా పంటితో కొరకాలి! అప్పుడేకదా అసలు మజా వొచ్చేది!” అని గట్టిగా నైటీ పైకెత్తేసాను. అది రెండుచేతులూ పైకెత్తి నైటీ విప్పించుకుంది. కాని రెండుచేతులూ రెండుసళ్ళమీద పెట్టుకొని కవర్ చేసుకుంది. నేను “పోనీలే, సళ్ళు కవర్ చేసుకున్నావు కానీ నీ పూకుని నా కొదిలేసావు.” అన్నాను. చందా గభిక్కిన ఒకచెయ్యి సన్నుమీదనుంచి తీసి తన పూకుమీద పెట్తుకొని వొంగిపోయింది. చందాని మంచం మీదకు తొసి, దాని సన్నుమీద నా నోరుపెట్టి నాలికతో చికసాగేను. దానికి బాగా తమకం వచ్చింది. తన రెడొ సన్నుమీద ఉన్నచెయ్యి నా తలమీద పెట్టుకొని గట్టిగా నొక్కుకుంది. నేను ఆసన్ను వొదిలి రెండో సన్ను నోట్లో పెట్టుకొని చీకాను. ” అబ్బా నీ సళ్ళు మిఠాయి బిళ్ళలా ఉన్నైయ్యే చందా!” అంటూ మళ్ళీ చికసాగేను.

నేను నిలబడి నా ట్షర్ట్ విప్పేసి, నా షార్ట్ కూడావిప్పేసి చందా పక్కన పడుకున్నాను. నా మొడ్డ దాని వొంటిమీద గట్టిగా వేడిగా తగులుతున్నది. చందాను నా వైపుతిప్పుకొని దాని సళ్ళు నా రొమ్ములకు తగిలేట్లు గట్టిగా వొత్తుకొని దాని దానినోట్లో నాలికపెట్టి జుర్రసాగేను. నా మొడ్డ స్పర్శకి అది రెస్పాండ్ ఐంది. ఒకకాలు నా మీదకేసి తన చేయ్యి నా నడుముమీదకేసి గట్టిగా కావలించుకున్నది. నేను దాని చెయ్యి పట్టుకొని నా మొడ్డమీద పెట్టి కొంచెం ఆడించి నా చెయ్యి తీసేసాను. చందా వొదల్కుండా నా మొడ్డని పిసకసాగింది. నేను చందాతో ” చందా నీవెప్పుడన్నా మీఆయన మొడ్డ కుడిచావా?” అని అడిగాను. “చీ సార్! ఎవరైనా మొడ్డకుడుస్తారా సార్?” అనంది. “మీ అమ్మ రాగీణి నా మొడ్డ కుడిచేప్పుడు నువ్వు చూడలేదనుకుంటాను. ఆమెకు ఎంత ఇష్టమో తెలుసా. వొదలకుండా ఐదారు నిమిషాలు కుడుస్తుంది. నా చేత పూకు నాకించుకుంటుంది. నువ్వు కూడా ట్రై చెయ్యి. నీకూ నాకూ ఇద్దరికీ బాగుంటుంది.” అని నేను దాని పూకువైపు తిరిగి నా మొడ్డ దాని నోటిదగ్గర పెట్టి “ఊ నోరుతెరు.” అని నెమ్మదిగా దాని నోట్లో పెట్టాను. అది నెమ్మది నెమ్మదిగా చీకటం మొదలేట్టింది. నేను దాని గొల్లిమీద నా వేలితో పిసుకుతూ దాని పూకులో వేలు పెట్టాను. దాని పూకు మీద కొంచెం వెంట్రుకలు ఉన్నై. దాని కాళ్ళు రెండూ వెడం చేసి దాని పూకురెమ్మలు విడదీసి చూసాను. దాని పూకు లోపల ఎర్రగా రేగిపండురంగుగా ఉన్నది. రాగిణి చందాకంటే ఇంకొంచెం రంగుగా ఉంటుంది. రాగిణి పూకు లోపల గులాబీరంగుగా ఉంటుంది. నేను చందా గొల్లిమీద నా నాలికతో కెలుకుతూ నా పెదిమలతో దాని గొల్లిని గట్టిగా నొక్కాను. అది రెండుకాళ్ళూ బిగించి “అబ్బా సారూ, చంపేస్తున్నారు.”అంటూ నా తలమీద చెయ్యేసి నా జుట్టులో వేళ్ళుపెట్టి తన పూకుమీద ఇంకా గట్టిగా నొక్కుకున్నది. నేను అలా కొంచెం సేపు చేసి పైకిలేచి నా మొడ్డని దాని నోట్లోనుంచి లాగి ” ఎలా ఉన్నది చందా? మొడ్డ కుడవటం బాగుందా లేక పూకు నాకించుకోవటం బాగుందా? నిజం చెప్పు!” అన్నాను. చదా తల పక్కకి తిప్పుకొని “రెండూ బాగున్నై సార్!” అంటూ నా నడుముచుట్టు చేతులేసి తనమీదికి లాక్కున్నది. నేను దాని గుద్ద కింద రెండు దిండ్లు పెట్టి పూకు ఏంగిల్ పైకి చేసి ” ఇంక దెంగుడు మొదలెట్టనా? నూవ్వు ఊ అంటేనే మొడ్డ పెడతా!” అన్నా. చందా నన్ను మళ్ళీ గట్టిగా కావలించుకొని “ఊ పెట్టండి సార్!” అన్నది.
“ఏం పెట్టమంటావు. నాకర్ధం కాలేదు. సరిగ్గ చెప్పు!” అన్నాను. అది కళ్ళురెండూ మూసుకోని.”మీ మొడ్డ నా పూకులో పెట్టి దెంగండిసార్!” అన్నది.
“అబ్బ! అలా ఉండాలి. అప్పుడే దెంగులాటలో మజా వస్తుంది. పోనీ నువ్వే నా మొడ్డని నీ పూకులో పెట్టుకోరాదూ?” అన్నాను.

అది చటుక్కున నా నడుము మీద చేతులేసి గట్టిగా దగ్గరకు లాక్కొని “ఊ పెట్టండి సార్!” అన్నది. నేను నా మొడ్డని దాని పూకు చిల్లిలో దోపి,”గట్టిగా నా? నెమ్మదిగానా?” అని అడిగా. చందా “నెమ్మదిగా మొదలెట్టి గట్టిగా తొయ్యండి” అని చిన్న నవ్వు నవ్వింది. నేను నా మొడ్డని మొత్తం బాగా లూబ్రికేట్ ఐన చందా పూకులో పూర్తిగా పెట్టి దంచ సాగేను. చందా నా మాటలకీ చేతలకీ బాగా వేడెక్కి పోయింది. తలకాయను లెఫ్ట్, రైట్ కి  తిప్పుతూ, “అబ్బా భలేగుంది సార్! ఇంకా గట్టిగా దెంగండి సార్! మా వాడు ఏదో రోకలి దంపుడులాగా దెంగుటాడు కానీ ఇవ్వాళ్టిలా మజా రాదు సార్!” అంటూ తన నడుము లేపి లేపి ఎదురొత్తులొత్తసాగింది. నేను దాని సళ్ళు పిసుకుతూ, దాని నోట్లో నోరుపెట్టి చీకుతూ మధ్య్లో సళ్ళు చీకుతూ దెంగుతుంటే దానికి పిచ్చెక్కి పోయింది. “సార్ నాకేదో ఐపోతుంది సార్! అమ్మా కొట్టండిసార్! ఇంకా గట్టిగా దెంగడి సార్!  అమ్మా నా కైపోతుంది సార్! అమ్మా!” అంటూ ఒక్క సారిగా ఢీలా పడి కాళ్ళు వేలాడేసింది. నేను కూడా స్పీడ్ పెంచి కార్చేసుకున్నాను. అది లేవబోతుంటే ” కొంచెంసేపు ఇలానే పడుకో అప్పుడే తొందరగా కడుపు పండుతుంది. లేకపోతే నా రసం మొత్తం కారిపోతుంది.” అని అలానే దాని మీద కొంచెంసేపు పడుకొని దాని సళ్ళు పిసుకుతూ చీకుతూంటే నా మొడ్డ మెత్తబడి బైటికి జారిపోయింది. చందా పక్కన పడుకొని, “చందా, ఎలా గున్నదే! నీకు నచ్చిందా? త్రుప్తిగా ఉన్నదా?” అని అడిగాను.”చాలా బాగుంది సార్! పెళ్ళైనతర్వాత ఇంత త్రుప్తిగా ఇవ్వాళే ఉన్నది సార్! మీరు ఇంత బాగా  దెంగుతారుకాబట్టే రాగిణమ్మ మీకంటే పెద్దదైనా మీతొ దెంగించుకుంటుంది సార్! నా కిప్పుడు అర్ధమైంది.” అన్నది.

“సరే రాగిణమ్మ సంగతి వొదిలెయ్, నీ సంగతి మాట్లాడు. రాగిణమ్మ ఇంట్లో ఉంటే నీవు ఎలా వొచ్చి దెంగించుకుంటావు?” అన్నాను. “ఔను. కష్టమే సార్. ఇంత తీరికగా కుదరదు సార్! నేను ప్రొద్దున పూట గది చిమ్మటానికి వొచ్చినప్పుడు, చేసుకుందాముసార్!” అన్నది. అలా కొంచెం సేపు ముచ్చట్లు చెప్పుకొని ఇంకొక సారి చందాని దెంగాను. చందాకూడా మంచి కుతిగా దెంగించుకుంది. చందా అన్నప్రకారం అలానే రాగిణి స్నానానికెళ్ళినప్పుడో, మధ్యాహం నిద్రపోతున్నప్పుడో, కనిపెట్టి నా గడికి వొచ్చేది. నేను అలానే దానిని వొంగోబెట్టి కుక్క దెంగుడు దెంగే వాడిని. అది కూడా దానికి బాగా నచ్చేది. కొచెం టైం దొరికెనప్పుడల్లా దానిని కావలించుకొని ముద్దులు పెడుతూ దాని సళ్ళు పిసుకుతూ ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం. మూడు నెలల తర్వాత దానికి కడుపొచ్చింది. నా దగ్గర్కొచ్చి,”సార్ మీ బిడ్డ నా కడుపులో పడ్డాడుసార్” అని కాళ్ళకు దణం పెట్టింది. నేను దాని చెకప్ కీ మందులకీ డబ్బు సహాయం చేసేవాడిని. పదినెలలు నిండగానే దానికి మంచి హెల్తీ పిల్లాడు పుట్టాడు.
ఇది చందా కధ. ఇంకొక ఎపిసోడ్లో రాగిణి పెద్దకూతురు ఎలా దెంగించుకున్నదో చెప్తాను. అప్పటిదాకా సెలవు.

Categorized in: