హాయ్.హలో నమస్తే నేను మీ మహేష్( హా…. హా…)సెక్స్ అనేది మనస్సు కి నచ్చి చేసింది…..అలాగా మీకు కావాలి అంటే నా mail కి message చేయండి.నా age ఇప్పుడు 23.మీకు కావలిసిన వాడి size మీరే చూసి చెప్పండి.మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తా…చేయించుకుంటే…..ఎవరైనా సరే(girls $ అంటీ*స్.

మీ భర్త కి తెలీకుండా చేయాలి అనె వారికీ కూడా ) .వెంటనే message చేయండి. [email protected] ఇంకా మ్యాటర్ కి వెళ్తున్న అవి కాలేజ్ కి వెళ్ళే రోజులవి ఒకరోజు నేను కాలేజ్ కి వెళ్తుంటే mrng స్కూల్ వెల్లి వాళ్ళలో ఓక girl తో పరిచయం ఏర్పడింది.అమ్మాయి పేరు సంధ్య. 12th చదువుతుంది.కలర్ black. కానీ face లో కళ అలాగే మంచి మాట కారి.అమ్మాయి నాకు 1st నుండీ ఎలాగైన దెంగాలి అనుకున్నా కానీ భయం.

ఛాన్స్ కోసం wait చేస్తున్న రోజులవి గడుస్తున్న కొద్ది కాలం లో అ అమ్మాయి ఏదో బాధ ..భయం. ఓక రోజు నేను ఆడిగాను ఎందుకు నువ్వు ఇంతక ముందు లాగా లేవు .అని బాగానే చెప్పుతావు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పావు అని అన్నాను… ఆలా కాదు మహేశ్ నీతో చెప్తే నువ్వు …నువ్వు…అని అంటుంటే చెప్తాతవ లేకుంటే లేదు అని చిరాకు పడ్డా.

అప్పుడు నాతో రాత్రిలలో నాకు మా అక్క కి నిద్ర రావట్లేదు మహేశ్ చాల ఫిల్ అలాగే పిచ్చి పిచ్చి కలలు వస్తున్నాయి. ఏదో కావలి అనిపిస్తుంది కానీ అర్ధం కావట్లేదు. నాకు అర్ధం iendhi అలాగే నా మోహం లో చిరునవ్వు కూడా.

అవేవీ కనిపించకుండా ..ఏదో చెప్పాలిగా ఇప్పుడు నీకు 17 డో 18 వుంటాయి అలాగే night లో బాగా చదువుకోవడంవలనో ఇవ్వని జరుగుతాయి అని చెప్పాను…ఇవేవి మనసులో పెట్టుకొని నీ ఆరోగ్యం చదువు పడుచేసుకోకు .అని చెప్పాను…తరువాత vamo మహేశ్ ఏంటీ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఓక వేళా సెక్స్ కావాలి అంటే ఎం తీటే వాడు కదా అనేలా చూసింది. నేను ఈ ఛాన్స్ వచ్చినటుంది అని అనుకోని సరే ఓక సరి try చేశా..అప్పుడు నేను ఏంటి డ్రస్ అల మడత పడింది అన్నను….

అప్పుడు ఎక్కడ అంది అక్కడే చూడు అన్నను…సరే వచ్చి సరి చేయి అంది… అప్పుడు నేను neck దగర నడుము దగర అల చేస్తున్న నడుము దగర చేసేటప్పుడు ముందు నా హ్యాండ్ కొద్దిగా లోపలి పెట్టా ఏదో తగిలింది నాకు .ఆ అమ్మాయి ఎం చేస్తున్నావు అంది .వేంటనే hand తీసేసి సరే వేళ్ళు అంది .తనూ వెళ్లింది నేను వెల్లి పోయాను కాలేజీ కి .

నేను మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెల్లి పోయాను …తరువాత నేను కాలేజీ కి వస్తుంటే తనూ నాకోసం wait చేస్తుంది. నేను వుంది అరె అంటి సంధ్య చాల ముందే వచ్చావు అంది .తనూ నీకోసం అంది .సరే చెప్పు అన్నను…. నేను కాలేజ్ కి వెళ్లాను నాతో టైం స్పెండ్ చేస్తావా నీకు ఒకటి ఇస్తా అంది సరే మనకి కావాల్సింది దొరుకుతుందో అని వేళ్ళ. సరే వుండు books పెట్టి వస్తా అని వెల్లి వచ్చా ….అప్పుడు నేను వెనకాల సైకిల్ మీద కూర్చున్న తనని అల చూస్తుంటే ఓక సరిగా…hand మీద వెంట్రుక లు నిలబడయి పట్టుకుంటే అరుస్తుంధెమో అని అలాగే గిల గిల లాడుతున్న….నను కొంచం దూరం తీసుకెళ్లి ధీ ఏంటి ఎక్కడి కి తీసుకపోతున్నవు అన్నాను .

ఎందుకు అల అమ్మాయి ల భయపడుతున్నవు నిను ఎవరు ఏమి చెయ్యరు లే అని నవ్వుతుంది…ఎందుకు అల నవ్వుతూనవ్వు అని నడుము మీద చేయి వేసి gi la nu
Emi అనలేదు కదా అలాగే వుంచను. ఓక ఇంటి దగ్గరి కి తీసుకువెళ్లింది. ఎవరిది ఈ ఇల్లు అన్నను తనూ మది అంది నీకు పిచ్చ ఇంట్లో వాళ్లు చూస్తే ఇక అంతే అని అన్నను. ఇంతలో తనూ ఓయ్ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే నిను తీసుకోని వస్తాన అంది…. అప్పుడు మల్లి నా పేస్ లో నవ్వు…..తనూ సరే పద ఇంట్లో కి వెళ్లాను 100 speed తో వెళ్ళగానే ఎదురుగ ఎవరో భయం వేసింది….నా hand పట్టుకుంది ఇక అంతే ……అప్పుడు సంధ్య భయపడకు తనూ మా అక్క అంది. తనకి అని తెలుసు మనం రోజు కలుసుకొన్నేధీ.

మాట్లాడుకొన్నేధీ అని తెలుసు …భయపడకు అంది….అప్పడు వాళ్ళ అక్క. వాళ్ళ అక్క పెరు విద్య. విద్య తో తినవా అంది నేను లేదు అంది ఏ ఎందుకు తినలేదు అంది .నేను silent. సరే నేను పెడతా తిను అంది…. అదో తెచ్చి ఇచ్చి తిను అంది నేను మెల్లగా తింటున్న . విద్యా ఎండీ మెల్లగా తింటున్నావు .fast గా చేయలేవ అంది అను నేను తల పై కి చూసా ఏంటి విద్యా గారు అన్న అదే fast గా tinaleva లేదా నోట్లో పెట్టాలా అంది సరే తింట అని తింటూ అన్నీ నాతో ఎం దయకుండా మొత్తం చెప్తుంది.

విద్యా మాటలలో నాకు తనకి సెక్స్ కావాలి అని తెలిసింది… అప్పుడు విద్యా నేను స్నానం చేయాలి అని వెళ్లింది.. నేను సంధ్య ఎక్కడ వుందో వేళ్ళు చూసా ఎక్కడ లేదు ….లోపలి వెల్లి విద్యా తో బయట సంధ్య లేదు ఎక్కడికి వెళ్లింది అని అడిగాను …తనూ బాత్రూమ్ లోనుండి బయటికీ నా face మీదికి వచ్చి తనూ తెలిసిఆడుగుతూనవ లేదా తెలియక అడుగుతూ నవ.అంది నాకు అంత అర్ధం iendhi చెల్లి ని దెంగలి అనుకుంటే అక్క ను దెంగడానికి పంపించింది అని అప్పుడే నాకు అర్ధం iendhi అప్పుడు తానా నీ దెంగ దానికీ రెడీ అయిపోయాను.నేను one sec time wait cheyakunda చుట్టు కున్న టవల్ లాగేసి గట్టిగా హతూకున్న తనను ఎక్కడ పడితే అక్కడ ముద్దల వర్షం కురుపిస్తూన్నాను…

అలాగే తానా మీద పడి థాన సొల్లు పిసుకుతూ తానా పుకు ని టచ్ చేసాను. అప్పుడూ తనూ మ్మ్ హ ఏ హ మహేశ్ హ ఉమ్మ్ హ్హ్ హ్హ్హ్ మహేష్ హ స్ ఉమ్మ్ హ కొద్దీ సేపటికి తను నన్ను తన పూకు నీ నాకమంది. నేను తన పూకు నీ నాకడం స్టార్ట్ చేసాను తను అహ్హ్హ్ మహేశ్ అబ్బా హు హ … ఉమ్మ్ … ప్లీజ్ ..మహేశ్ .అబ్బా ..హ. హా అబ్బా….మహేశ్. హు అబ్ చిన్నగా మహేశ్ …తనా మాటలకి నా మొడ్డ ఇంకా బాగా మూడ్ ఎక్కి పోయింది. అప్పుడు తనూ ఇక నీ మొడ్డ తో నా పూకు పచ్చడి చేయి రా అని నేను తనా పూకులో నా మొడ్డ ని పెటాను, అబ్బా అంది చిన్నగా మహేశ్ దెంగు మహేశ్ అహహా ఆహ్ బాగా ఇంకా హ్హ్హ్ ఉఉమ్మ్ దెంగు మహేశ్ ఇంకా అహహా ఆహ్ yesss . హ్హ్హ్ . హ్హ్హ్ అహహా ఆహ్ హ్హ్హ్ అంటూ ములుగుతూ ఉంది. అల 10 mits తరువాత తనూ పైకి లేచి నా మొడ్డ ని చూస్తూ తను ఏంట్రా అంత లావు గా ఉందీ నీ మోడ్డా అని నోట్లో పెట్టుకొని బాగా ఐస్ చీకినట్టు చీకుతుంది.. నాకు మాత్రం .same తనూ లగే హ్హ్హ్ . హ్హ్హ్ అహహా అరుస్తున్నాను అల బాగానే చీకింది…..

మంచి ఫిల్ వచ్చింది అల చీకుతుంటే తనూ ఎలా వుండే ఏమో నాకు super అల తనను మల్లి ఇంకొ ఏంగిల్ లో దెంగాను అల మర్చి మర్చి 5 mits ఆగి ఆగి దెంగాను .తరువాత పూకు ని చాలా స్పీడ్ అగ్ దెంగ సాగాను. అలా కాసేపు దెంగిన తర్వాత తను నన్ను తన కిందకి రమ్మని అంది. యే నన్ను దెంగుతావా అని అనా. అవును అంది. నేను బెడ్ పైనా పడుకున్నాను. తను నా పైకి ఎక్కింది. నా మొడ్డ ని గట్టిగ పట్టుకుని తన పూకు లోకి ధూర్చుకుంది. నా మొడ్డ చాల ఈజీ గా తన పూకు లోకి దూరిపోయింది. అప్పటికే నేను చాలా సేపు నుండి తన పూకు నీ దెంగుతూ ఉండడం వల్ల తనా పూకు బాగా వదులైపోయింది. నేను తనా సొల్లు ని పిసుకుతు సెక్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తు వునాను. తను . హ్హ్హ్ ఉఉమ్మ్ yesss . హ్హ్హ్ . హ్హ్హ్ అహహా ఆహ్ హ్హ్హ్ అంటూ ములుగుతూ ఉంది. తను అలా దేంగే సరికే తన పూకు కారి పోయింది. నేను తనా ని 69 కి రమ్మని అన్నాను. నేను తనా పూకు లో నుండీ కారుతునా తేనె నీ నా నాలిక తో నాకేసాను. తను నా మొడ్డ కి యాంటీనా రసాలు నాకే సింధీ.

మేము ఇద్దరం అలా ముద్దు హెచ్చేసుకున తర్వాత మళ్లీ కాసేపు తాన పూకు నీ దెంగాను. మూలుగుతూ నాకు తన ములుగులతో రెచ్చగొడుతుంటే నేను నా మడ్డని తన పూకు పెదాల వరకూ లాగి లాగి దెంగుతుంటే తన రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకొని తన రిమును పైకి లేపి హ హ హ హ హ స్ మ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బ ఎం పోతుగాడివి రా అలాగే దెంగు దెంగరా అమ్మ హ మ్మ్ హ్హ్ స్స్ ఉఉమ్మ్ రే నా మద్దగడ హ హ హ నీ మడ్డ దిగినటు ఉంది రా అక్కడో అబ్బ రే హ స్ ఉమ్మ్ హ మ్మ్ హ స్ ఉమ్మ్ ఆహ్ ఉమ్మ్ హ సమ్మ్ సమగా ఉందిరా హ హ హ హ హ దెంగు దెంగు గట్టిగా అలానే దెంగు హ హ హ హ హ హ ఉమ్మ్ హ అబ్బబ్బబ్బ రే నాకు కరేలా ఉందిరా హ హ హ హ దెంగు దెంగు దెంగు దెంగరా హ హ హ మ్మ్ హ స్ ఉమ్మ్ హ స్ మ్మ్ హ హ హ హ హ హ అమ్మ హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్ హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ స్స్ హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ మ్మ్మ్మ్మ్ హ్హ్హ్హ్హ్ రే హ హ హ హ హ హ ఉమ్మ్ హ హ హ హ హ అబ్బబ్బ.

తరువాత ఎం జరిగిందో వాళ్ళ చెల్లి ని ఎలా దేంగానో తరువాత భాగం లో చెప్తా…..మీకు సెక్స్ కావాలి అంటే నా mail కి message చేయండి[email protected] ఈ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోకుండా try చేయండి. మీ విష్యం ఎవరికీ తేలియనివను .మిగతావి (ఎవరికైనా సెక్స్ చేసే) ఏవైనా ఉంటే message చేయండి…..bye love u all…… Next బాగం లో మల్లి కాలుదం

1 1 vote
Article Rating

Categorized in: