హై అండి నేను మీ రాకీ నా స్టోరీస్ చదువు తునారు కానీ feedback ఇవడం లేదు plz స్టోరీ ఎలా వుందో చెపంది..ఇంకా సెక్స్ kavlaana కాంటాక్ట్ మీ…………

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ట్రైన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు జరిగిన స్టోరీ ( [email protected])
ఇంకా స్టోరీ లోకి వెళ్తే ట్రైన్ లో నేను స్లీపర్ లో వెళ్తున్నా ఇతే జనరల్ ఫుల్ గా వుండటం వల్ల చాలా మంది స్లీపర్ లోకి వచ్చారు . అప్పుడు స్లీపర్ మొత్తం full ఐ ఇంది.ఇంకా night టైం ;10 క్లాక్ ;ఐ ఇంది అప్పుడు ఒక నార్త్ అమ్మాయి (mey idhar baithana) అంటే నేనూ ఇక్కడ కూర్చోవచా అని అర్దం.నేను ఇంకా సరే అన్నా ఎంతైనా అమ్మాయి కదా అని .అప్పుడు తను నా పక్కన కూర్చుంది.కాసేపు తనతో మాట్లాడా తను ఏదో కూల్ డ్రింక్ కొన్ని నాకు ఇచ్చింది .వద్దు అని చెప్పా కానీ తను చాలా సేపు రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల తెస్కున.ఇంకా అల కసేపు తరువాత టైం 11.30ఐ ఇంది ఇంకా సీట్ లో తనని ముందుకు జరగమన.తను అలానే జరిగింది.ఇంకా నేను లైట్స్ ఆఫ్ చేసా నాది (upper birth) పైన ఎం జరిగిన ఎవరికి కనిపించదు. తానూ ఫ్రంట్ కి జరిగింది తను అల జరగడం వల్ల న కాళ్ళు తన పిరాలనీ తగులుతున్నాయి . తాను ఎం అనడం లేదు అల చాలా సేపు తరువాత నేను కొంచెం ముందుకి జరిగాను.అప్పుడు న మొడ్ద బాగా లేచింది. కొంచెం ముందుకి జరిగా, అప్పుడు న మొడ్ద తన గుద్ద నీ తగులుతుంది .తనకి బాగా అర్దం ఐ ఇంధి అనుకుంటా నా మోడ్డ లేచింది అని తను ఇంకా బాగా coperate చేస్తుంది. నాకు బాగా అర్దం ఐ ఇంది తనకు ఎం ఇబ్బంది లేదు అని అల చాలా సేపు న మొడ్ద నీ తన gudha దగర అనిచా. తనూ ఇంకా సీట్ లో కూర్చొని వుంది నేను చెప్పా పడుకోమని తను ఒక పొజిషన్ లో నేను ఒక పొజిషన్ లో పడుకునం ఒకటే సీట్ లో పడుకుణం ఇద్దరం తన కాలు నా తల దగర నా కాలు తన తల దగ్గర వునయ్. అప్పుడు చూసా తన కాళ్ళని నీ చాలా hair vunayi అక్కడ తన లెగ్స్ కి ఇంకా కాసేపు అల చూసా తను పడుకుంది అనుకుంటా నాకు ఎమో నిద్ర రావడం లేదు .

తను ఎలా వుంటుందో చెపలేదు కదా chudaniki హిందీ హీరోయిన్ అలియ భాట్ ల వునాధి బూబ్స్ I thay చేపల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా అల వుంటాయి.చాలా పెదవి ఇంకా న కాలు తో తన బూబ్స్ నీ టచ్ చేస్తున తనకి తెలుసు అనుకుంటా నేను టచ్ చేసిందీ కానీ తాను ఎం అనకుండా పడుకునటు act చేసిందీ.ఇంకా కాసేపు తరువాత తాను ఛినగ న మొడ్ద మీద కు వచి పడుకొంది న మొడ్ద బాగా లేచింది తను కావలి అని చాలా సేపు పడుకొంది అల సర్లే అని నేను పడుకునట్టు ఆక్ట్ చేశా తన తల తోనే na modda నీ బాగా లేపింది. తరువాత ఇంకా న వాళ్ల కాక నేను డైరెక్ట్ గ ఫ్యాన్ గాలి రావడం లేదు అని చెప్పి ఇద్దరం ఒకటే సైడ్ పదుకునం.

ఇంక చినగా తన బూబ్స్ ని టచ్ చేశా తను coperate చేస్తుంది అని అర్థమై చినగా వాటిని పిసిక న చేయి తన బ్రా లోపాల పెట్ట నాకు షాక్ తగిలింది ఎందుకంటే తను లోపల 2 బ్రా లు వేసింది అంత లోకే tc vachadu నేను సైలెంట్ i poya inka కాసేపు తరవాత తను బాత్రూం కి వెళ్లి చాలా సేపు రల నాకు అర్దం i ఇంది తనూ లోపల ఏం చేసిందో ఇంకా తరువాత తన స్టేషన్ లో దిగింది అరే తన నంబర్ తెస్కొలేదే అని బాధ పడ ……,. ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చితే [email protected] కి g chat చయoది sex lo మీకు తీరని కోరిక లు వుంటే నేను తీరుస్తా

2 1 vote
Article Rating

Categorized in: