నా అనుభవాలు

హాయ్ ఇది నేను ఫస్ట్ టైం కథ వ్రాయటం అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటూ వున్న నేను పలేటురి లో పుట్టి పెరిగాను అక్కడ ఆ రోజుల్లో కరెంట్ సరిగా వుండేది కాదు నేను… Read More »నా అనుభవాలు

Divi Nunchi Digi Ochina Butta Bomma

హలో కామ ప్రేక్షులార, అందరూ కులాసా గ ఉన్నారు అని భవిస్తూ. మొదటి గ చెప్పవల్సిది ఏంటి అంటే. నేను ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ ని. ఒక పేరు ఉన్న ఈవెంట్ మీడియా కి… Read More »Divi Nunchi Digi Ochina Butta Bomma