Telugu Sex Series

బంపర్ ఆఫర్ – climax

అలా మొదలయిన వాళ్ల లెస్బో పరిచయం సాగుతూనే ఉంది ఇప్పటివరకు. రోజూ లాగే ఈ రోజు కూడ మామూలుగనే వచ్చింది అత్తయ్య ఇంటికి. “కళ్యాణీ… ఇన్ని రోజులూ మన ఇద్దరమే సుఖపడుతున్నాం , ఈ… Read More »బంపర్ ఆఫర్ – climax

బంపర్ ఆఫర్ – Part 7

ఒక రోజు కళ్యాణి సావిత్రమ్మ ఇంటికి వచ్చింది ,సావిత్రమ్మ మొగుడు ఆఫీస్ కి, పిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్లడం వలన ఇంట్లో ఇద్దరే ఉన్నారు. వీధితలుపు గడియ పెట్టి ” రావే కళ్యాణీ ,… Read More »బంపర్ ఆఫర్ – Part 7

కిలాడీ భామలు Climax

నా మొహంలోకి గుర్రుగా చూసింది. “ఈసారి మళ్ళీ అతని పేరెత్తావంటే బట్టలేసుకుని బయటకి పోతాను. నా జాగ్రత్తలో నేనుండాల్సినప్పుడు అతనికో రూలు- నీకో రూలూ వుండదు. మన వ్యవహారంలో అతని పేరెప్పుడూ తేవద్దు…” అంది… Read More »కిలాడీ భామలు Climax

బంపర్ ఆఫర్ – Part 6

రాంబాబు ఆశ్చర్యంగా చూసాడు, ఊగడం కాసేపు ఆపి. సావిత్రమ్మ పరిహాసానికన్న మాటలు కావవి.పూకు నిండిన ఆనందంలో అనుకోకుండా అనేసుంటుంది. కళ్యాణిని చాలా సార్లు చూసాడు తను.అంజలి వయసే ఉంటుంది కానీ ఇంకా పెళ్లవలేదు. సావిత్రమ్మకి… Read More »బంపర్ ఆఫర్ – Part 6

కిలాడీ భామలు Part 4

“ఐ లవ్ యూ… ఐ లవ్ యూ శ్యాం… వాంట్ యూ…” ఆయాసపడుతూ ఉద్రేకపూరితంగా గొణిగింది ప్రశాంతి. నాకు ఉద్రేకం ఆగలేదు. చేతికొచ్చినట్టల్లా నలిపేయడం మొదలెట్టాను. అదే మొదటి అనుభవం మూలంగా తుది మొదలు… Read More »కిలాడీ భామలు Part 4

పెళ్ళాం పుట్టింటికెలితే – Part 4

పైట సర్దుకుంది అవసరం లేకపోయినా…. కోపంగా నావైపు చూస్తూ మెట్లవైపు కదిలింది. చటుక్కున జబ్బ పట్టుకున్నాను. “అంకుల్” అంది గాభరాగా. “రాత్రి నీ బాధ నేను చూశాను. వేళ్ళతో ఎంతకాలం తంటాలు పడతావు రేఖా….… Read More »పెళ్ళాం పుట్టింటికెలితే – Part 4

బంపర్ ఆఫర్ – Part 5

“ఇంకా ఆమెకోసమే ఆలోచిస్తూ బుర్రపాడుచేసుకోవడమెందుకోయ్ ?……నీకు మరీ అంత కోరిగ్గా ఉంటే !!…సన్నగానవ్వుతూ అతని తొడ మీద చెయ్యివేసింది. “పిన్నిగారూ!!!!” పిచ్చివాడిలా చూస్తూ మంచం దిగబోయిన రాంబాబుకి అడ్డం వెళ్లి భుజాల మీద చేతులేసి… Read More »బంపర్ ఆఫర్ – Part 5

కిలాడీ భామలు Part 3

ప్రశాంతి కుర్చీలోంచి లేచింది. నేనిక చూడలేదటు. మెల్లగా తలుపు దగ్గర కెళ్ళింది. తలుపు దగ్గరగా వేసి వెనక్కొచ్చి నా ప్రక్కన కూర్చుంది. ఆమె అధరాల మీద చిందులేస్తున్న దరహాసం నన్ను వెక్కిరించింది. లేచి కూర్చోబోయాను.… Read More »కిలాడీ భామలు Part 3

పెళ్ళాం పుట్టింటికెలితే – Part 3

“ముసుగేసుకుంటే ముచ్చటగా వుంది నీ కడ్డీ” అంటూ మునిపళ్ళతో చివర కొరికి పైకి జరిగి వెల్లకిలా పడుకుంది. మోకాళ్ళు మడిచి తొడలు ప్రక్కకి వాల్చింది. పైకెక్కాను. నాదాన్ని అందుకుంది. చీలికమీద రుద్దుకుంటూ కన్నంలో దించుకుంది.… Read More »పెళ్ళాం పుట్టింటికెలితే – Part 3

బంపర్ ఆఫర్ – Part 4

అప్పుడప్పుడే కొంచం తలనొప్పి కూడా ప్రారంభమవుతోంది. సిగరెట్ కాలిస్తే కొంచం రిలీఫ్ గా ఉంటుందేమో! అమ్మబయటికొస్తుందేమోనని డౌటు. తను సిగరెట్లు కాలుస్తాడన్న సంగతి ఆమెకి తెలుసు.అయినా ఏమిటో ఇంట్లోకాల్చబుద్దికాదు. తల్లి కిచెన్ లో తనపనిలో… Read More »బంపర్ ఆఫర్ – Part 4