This Story is part 8 of 11 in the series నా అనుభవాలు

నా అనుభవాలు 5 -part 2

నాకు ఇప్పుడు 53 ఇయర్స్, ఇక్కడ కథలు చదువుతుంటే నేను కూడా నా అనుభవాలు చెప్పాలి అనిపించి,,, రాయడము మొదలు పెట్టాను, నా mail id 1969mohan1969 @ gmail .com , నా అనుభవాలను,, సీరియల్ లా చెప్పాలా లేక ఒక్కొక్కటి గా చెప్పాలా అని ఆలోచించా, ఒక్కొక్కటి గానే చెపుతాను వరుసగా, ఇప్పటికి నేను సెక్సువల్ గా ఆక్టివ్ గానే వున్నాను,, ఏవేరైనా కాంటాక్ట్ చెయ్యాలి అనుకుంటే సరదాగా చాట్ కోసం లేక సరసం కోసం,,, చెయ్యండి, నా అనుభవాల పైన మీ అభిప్రాయాలను కూడా కోరుతున్నాను,,

ఇది నా 6 అనుభవం,,
నేను అనుభవించిన 6 అమ్మాయి తబస్సుమ్
రుక్సానా వాళ్ళ అన్నకు transfer అవ్వడముతొ ఎగ్జామ్స్ అవగానే వాళ్ళు వెళ్లి పోయా రు
వెంటనే ఇంకొక ముస్లిం కుటుంబము అద్దెకు దిగింది, వాళ్లకు ముగ్గురు అమ్మాయిలు, ఒక అబ్బాయి, పెద్ద అమ్మయి తబస్సుమ్, తను హైదరాబాద్ లో ఉండి చదువుకుంటోంది, వేసవి సెలవుల కోసమని ఇక్కడకు వచ్చింది, తను ఎక్కువగా స్కర్ట్, టి- షర్ట్స్ వేసేది, తను సన్నగా, కోల మోహము, గుండ్రటి పెద్ద కళ్ళు, మంచి రంగుతో మిసమిసలాడెది, అప్పుడే టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ వ్రాసి వచ్చింది
మాకు డాబా పైన కూడా ఒక మూడు గదుల ఇల్లు ఉంది, అందులో ఒక ముసలామె, మనవాళ్ళను చదివించు కుంటూ అద్దెకు ఉండేది, మిగిలినదంతా ఓపెన్
నాకు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి, ఇంకా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న, నేను ప్రోదున్నే 10.00 గంటల వరకు డాబా పైన చదువుకునే వాడిని, సాయంకాలం 6.00 నుంచి డాబా పైనే చదువుకొని రాత్రి అక్కడే పడుకునే వాడిని, ఎందుకంటే ఎండాకాలం, ఇంటిలో ఉడుకుకన్న డాబా పైనే బాగుటుంది
నేను ప్రొద్దున డాబా పైన చదువుకునేప్పుడు తను వచ్చి భలే Tease చేసేది, కొద్దిగా దూరంగా కూర్చుని, అటూ ఇటూ చూస్తూ మెల్లగా గాలిలోకి కిస్ చేస్తున్నట్లు చేయడము, చేల్లెలతో చిన్న చిన్నగా మాట్లాడుతూ, కన్ను కొట్టడము, ఎదురుగా ఉన్న అరుగు పైన కూర్చొని నాలుక బయట పెట్టి వెక్కిరించినట్లు చెయ్యడము, వంటివి చేసేది, అరుగు పైన కూర్చున్న పుడు, దాదాపు ప్రతిసారి తన పాంటి కనిపించేది, సన్నని నాజూకైన తొడలు కనువిందు చేసేవి, అలా తను నన్ను బాగా disturb చేసేది, ఇంకెవరైనా వుంటే తనంత బుద్దిమంతురాలు ఇంకెవరూ లేనట్లు ప్రవర్తించేది,
సెలవులు కావడముతో చుట్టుపక్కల పిల్లలు నావద్దకు ఆడించమని వచ్చేవారు, దాదాపు 10-12 మంది ఉండేవారు, నా చెల్లెలు తమ్ముడు సహా, మద్యాహ్నము పూట క్రికెట్, దాగుడు మూతలు, దొంగా పోలీస్, లాంటి ఆటలు బాగా ఆడించే వాడిని అలా ఒక రోజు దాగుడు మూతలు ఆడాలి అన్నారు పిల్లలందరూ
మా పెరటి వెనకాల, వేరేవాల్లవి, పాడి ఉండేది, అంటే ఆవులూ, గేదలు ఉండేవి, వాటికోసం వాలు అక్కడ గడ్డి వాములు వేసిఉన్నారు, దాదాపు 5,6, గడ్డివాములు ఉన్నాయి, దాగుడు మూతలు ఎక్కువగా అక్కడ ఆడేవాళ్ళము, ఆ రోజు తబస్సుమ్ కూడా తన చేల్లెలతో వచ్చింది ఆడుకోవడానికి, , ఎవరో దొరికి పోయారు, మేమంతా వెళ్ళాము దాక్కోవడానికి, నేను గడ్డివాములవద్దకు వెళ్ళాను, తబస్సుమ్ నావేనకాలే వచ్చింది, నేను ఒక వాము వెనక్కు వెళ్లి దాక్కునా, తను నా వద్దకే, వచ్చింది
నేను అక్కడ మొకాలపై వంగి కూర్చొని, దొంగకోసం చూస్తుంటే, తను నా పక్కనే వంగి కూర్చుంది, నేను తనతో, నువ్వు ఇటు చూస్తుండు, నేను అటు చూస్తా, అంటూ ఇంకొక వైపు వెళ్ళా, కొంత సేపటికి వెను తిరిగి చూస్తే, తను ఉన్న position మోకాల్ల పై ముందుకు వంగి అలా ఉంటె వెనక వైపు స్కర్ట్ పైకి లేచి, దాదాపు పాంటి, వరకు లేచి, తన సన్నటి తొడలు, భలే కనిపిస్తున్నాయి, అంతలో తను వెనక్కు చూసి చీన్నగా నవ్వి మల్లి అటు తిరిగింది, నేను మెల్లగా తన వెనుకకు వెల్ల అంతలో అటు ఎవరో వస్తున్నట్లు అయితే మేము పక్కకు వెళ్ళాము
మళ్ళి ఇంకెవరో దొరికారు, మళ్ళి అందరమూ దాక్కోవడానికి వెళ్ళాము, నేను గడ్డివాముల వైపు వెల్లడము , తను నావెనుక రావడము జరిగింది, ఈసారి నేను ఇంకొంత లోపలి వెళ్ళాను, తనూ వచ్చింది, నేను వంగి చూసే లోపు,
తను వంగి నాముందు కూర్చుంది, అంతే, నాకు underware లో అలజడి మొదలైంది, నేను తన వెనకాలే, నా మోకాళ్ళ పై దాదాపుగా తనకు వెనుక వైపు ఆనుకున్నట్లు కూర్చొని తనను చూస్తున్న కూర్చొని , సరిగ్గా నా మడ్ద తన పిర్రాలకు తగిలి తగలనట్లు, ఉన్నా, తను ఎవరో వస్తున్నట్లు వెన్నక్కు రావడము, నాకు తగలడము, నేను వెనక్కు వాలడము, తను నా పై కూర్చోవడము, ఆ అదాటున,నేను తన నడుము పట్టుకోవడము, క్షణాలలో జరిగి పోయాయి.
తను నాపై కూర్చోవడము కూడా ఎలా ఉందంటే, తన కాళ్ళు నాకు రెండువైపులా సరిగ్గా తను నా నడుము కిందకు కూర్చుంది అంటే తన పిర్రలు సరిగ్గా నా మడ్దపై ఉన్నాయి , తను వేను తిరిగి నావైపు చూసి, చప్పుడు చేయద్దు అన్నట్లు పెదవులపై వేలు పెట్టి, మల్లి అటు తిరిగి, ఎవరైనా వస్తున్నరేమో అని చూడడానికి అన్నట్లు ముందుకు కొద్దిగా వంగింది, తను ఇంకా నాపై కూర్చునే ఉంది, నా చేతులు తన నడుముపైనే ఉన్నాయి, తను అలా వంగదముతొ, తన పూకు సరిగ్గా, నామడ్డపై ఉంది, రెండిటికి అడ్డు, నా underware , లుంగీ తన panty , అంతే,( ఎందుకంటే తను నాపై పడినపుడు తన స్కర్ట్ పైకి లేచింది), మడ్డ బాగా గట్టిబడుతోంది,తన పూకుకు నా మడ్ద బాగా వట్టుకున్తోంది, తను అలా ముందుకు వంగి అలానే వెనక్కు ముందుకు కదులుతోంది చిన్నగా, దానితో నాకు ఇంకా వేడెక్కి పోతోంది, తను తెలిసి చేస్తోందా, తెలియక చేస్తోందా నాకు అర్థము కావట్లేదు, అందుకే చిన్నగా తన నడుము పై వత్తినాను, తను తల వెనక్కు తిప్పి పెదవుల పై వేలు పెట్టుకొని, ఎవరో వస్తున్నారు, చప్పుడు చెయ్యకు అన్నట్లు సైగ చేసింది, నేను సరే అని, ఎవరు వస్తున్నారా చూడడానికి అన్నట్లు మున్డుకువంగి తనను, వెనుకవైపు, పూర్తిగా ఆనుకొని తనమేడపైనుంచి చూస్తున్నా, దాదాపు వెనుకనుంచి కౌగిలించుకున్నట్లుగా ఉంది.
అంతలో ఎవరో వస్తున్నట్లు అయ్యి విడిపోయాము, తరువాత నెక్స్ట్ round మళ్లి, అక్కడకే వచ్చాము, ఈసారి తను వంగగానే నేను లుంగీ బాగా పైకి దాదాపుగా తొడల పై వరకు మడచి కట్టి, లుంగీ ఎంత పైకి కట్టనంటే దాదాపుగా underware కనిపిం చేంతగా కట్టి, తన వెనుకకు చేరా, దాదాపుగా తనను వెనకనుంచి ఆనుకున్నా, నా మడ్డ తన పిర్రల మద్యలో తగులు తోంది, తను అప్పుడే వెనక్కు జరిగింది, అంతకు ముందులానే మల్లి తను నాపై కూర్చోవడము, నేను తన నడుము పట్టుకోవడము, ఇప్పుడు మా ఇద్దరి తొడలు ఒకదానికి ఒకటి బాగా మద్యలో అడ్డు ఏమి లేకుండా వెచ్చగా తగులు తున్నాయి. నేను తన నడుముపైనుంచి నా చేతులను మెల్లగా తన సల్ల పై వేసా, తను ముందుకు వంగింది, అంతే నా చేతులు తన సళ్ళను అను కోకుండా గట్టిగా వత్తినాయి, తను అలాగే ముందుకు వంగి ఉంది, తన పూకు, నా మడ్డపై వత్తు కుంటొన్ది, నేను తన సళ్ళను చిన్నగా మెత్తగా వత్తడము మొదలెట్టా, తను చిన్నగా నాపై ముందుకు వెనక్కు జురుగుతోంది, తన పూకు నా మడ్డ పై గట్టిగా వత్తుకుంటూ కదులుతోంది, రెంటికి మద్య కేవలము తన panty, నా underware మాత్రమె అడ్డు, నేను తన సళ్ళు వత్తుతూ ముందుకు వంగి తన మెడ పై చిన్నగా నా పెదవులు ఆనించా. తను వెనక్కు తిరిగి నా పెదవులపై తన పెదవులతో చటుక్కున ముద్దు పెట్టి, నేను తేరుకునేలోగా లేచి వెళ్ళిపోయింది.
మళ్ళి దాక్కోవడానికి వెళ్ళాము, మాతో పాటుగా ఇంకొక మూగ్గురు కూడా వచ్చారు, వాళ్ళలో తన చెల్లి కూడా ఉంది, వాళ్ళు మాకు ఎదురుగా ఉన్న గడ్డివాము దగ్గర మాకు ఎదురుగా ఉన్నారు. తను ముందులానే మొకాళ్ళపైన ముందుకు వంగి చూస్తోంది, మిగిలిన పిల్లలు అటువైపు మాకు ఎదురుగా వాళ్ళుకూడా వచ్చెవాళ్ళకొసమ్ చూస్తున్నారు. నేను తనకు పక్కగా కొద్దిగా వెనుకకు వంగి కూర్చొని ఉన్నాను, పిల్లలు ఉన్నారు అందుకే ఇదివరకటిలా చేయడానికి లేదు. అప్పుడు నాకొక చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది, అంతే, నేను కొద్దిగా వెనుకగా ఉన్నాను కదా, వెంటనే నా కుడి చేతిని తన తొడలపై వేసి చిన్నగా నిమరడము మొదలెట్టా, తను నావైపు చూసి, పిల్లలు ఉన్నారు వద్దు అని సైగ చేసింది, నేను పర్లేదు అని నా చేతిని ఇంకా పైకి పోనిచ్చి తన పిర్రలను పిసకుతూ అలాగే కిందకు వచ్చి తన తొడల మధ్యకు చేతిని తెచ్చి పూకుపైన చిన్నగా వత్తినాను (పాంటి పై నుంచే)
తనలో చిన్న జలదరింపు, వద్దు అన్నట్లు అరమోడ్పు కళ్ళతో నావైపు చూసింది, ఆ చూపు చాలా sexy గా అనిపించి మరింతగా పూకును నిమురుతూ వత్తినాను, తను చిన్నగా “అమ్మాఆఅ” అంటూ కాళ్ళు కొద్దిగా వెడల్పు చేసింది. అలా పూకును పాంటి పైనుంచే నిమురుతూ, పాంటి అంచులను వేళ్ళతో పట్టుకొని దగ్గరకు తెచ్చి, పాంటి ని ఒకవైపుకు జరిపి, నేరుగా పూకును నిమిరినాను.
తను బేలగా నావైపు చూస్తూ కాళ్ళు ఇంకా వెడల్పు చేసి అలా వంగే ఉంది, నేను తన పూకును ఇంకా నిమురుతూ నా బొటన వేలిని తన పూకులోకి పోనిచ్చా, తను “ufffffffff ” అంటూ ఇంకొద్దిగా కాళ్ళు వెడల్పుచేసి పిర్రలు కొద్దిగా పైకెత్తింది. అంతే నేను తన పూకులో నా వేలిని ఆడిస్తూ, మధ్యవేలు చూపుడు వేలుతో తన పూకు పైన ఆడిస్తూ, తన clitoris ను వత్తుతున్నా, చిన్నగా తన పూకు తడితడిగా అవుతోంది, తను నా వైపు చూస్తూ చాలా చిన్నగా”ప్లీజ్ వద్దురా నేను తట్టుకోలేను” అంది అంతలో దొంగ వస్తున్నాడు అని పిల్లలు చెప్పడముతో తనను వదలవలసి వచ్చి అక్కడినుంచి వెళ్ళాము.
బయటకు వెళ్ళగానే, తను నావైపు చిరు కోపంగా చూస్తూ, ” ఛీ పో నేను నీతో రాను ” అంది, నేను చిరు నవ్వు నవ్వినాను, మళ్ళి దాక్కోవడానికి వెళ్ళాము, నేను చివరి గడ్డివాముల మధ్యకు వెళ్ళా, మొదట తను రాలేదు, కాని ఒక నిమిషము తరువాత వచ్చి, గడ్డివాముపై అలా వాలిపోయింది, నేను దగ్గరకు వెళ్ళా, తన కళ్ళలో ఒకరకమైన కోరికా, ఆహ్వానము, కనిపించాయి. మెల్లగా తన నడుము పై న చెయ్యివేసి చిన్నగా నొక్కుతూ తన పెదవులపై చిన్నగా ముద్దుపెట్టా, మళ్ళి తన వైపు చూసా, తన పెదవులు చిన్నగా అదురుతున్నాయి, మళ్ళి తనపెదవులపై నాపెదవులతో ముద్దుపెట్టి అల్లాగే ఉంచాను, తను పెదవులు విడివడి నాలుగు పెదవులు కలుసుకున్నాయి, మెల్లగా తన సళ్ళను డ్రెస్ పైనుంచే వత్తుతూ, ఒక చేతిని తన మేడపైన వేసి తన తలను పట్టుకొని, ఇంకొక చేతిని మెల్లగా కిందకు జరుపుతూ తన స్కర్ట్ పైకి లేపి పాంటి పైననే తన పూకు నిమరదము మొదలు పెట్టా,తను ఒక కాలు పైకి లేపి నా చుట్టూ వేసి రెండుచేతులతో గట్టిగా కావలించుకుంది, నేను తన ఒక చేతిని నా చేతితో తీసుకొని నా మడ్డపై పెట్టా, తను నా మడ్డను underware పైనుంచే నిమురుతోంది, నా మడ్డ ఇంకా గట్టి బడుతోంది, నేను ముద్దు పెడుతూ తన పెదవులను చీకుతూ నా చేతిని మెల్లగా పాంటి లోపలికి పోనించి పూకును నిమురుతూ నా మద్యవేలిని పూకులోపలికి పోనిన్చా. తను “ummmmm ” అంటూ ఇంకా గట్టిగా ముద్దు పెడుతూ, నాచుట్టు వేసిన కాలు, చెయ్యితో ఇంకా గట్టిగా కౌగిలించుకొని, తన చేతితో నా underware ని కిందకు జరిపి మడ్డ ను బయటకు తీసి చేతితో ఆడిస్తూ, ముద్దు వదలి, “ఇంత పెద్దగా ఉందేమిటి నీది” అంటూ మల్లి పెదవులు కలిపింది, అలా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, నేను తన T – shirt లోపలి చెయ్యిని పోనించి తన సళ్ళను bra పైనుంచే పిసుకుతూ, కొన్ని నిమిషాలు గడిపినాము, అంతలో ఎవరో వస్తున్నట్లు అయితే ఇద్దరమూ విడిపోయి సర్డుకున్నాము. ఆరోజుకు ఇంకచాలించాము ఆటలు
మరుసటి రోజు మల్లి అదే అట ఆడాలి అని పిల్లలు అంటే, నేను సరే అన్నాను. మల్లి మా ఇద్దరి ఆట మొదలైంది. నేను వెళ్ళగానే తను వచ్చింది, వచ్చి రాగానే తనను నా చేతులలోకి తీసుకొని పెదవులపై ముద్దు పెట్టాను. తను కూడా తక్కువ తినలేదు అన్నట్లు, లుంగీ పైనుంచే నా మడ్డపై చెయ్యి వేసి నిమరసాగింది. ఇలా రెండుసార్లు జరిగాక, మూడవసారి నేను మేము కొద్దిగా లోపలి వెళ్ళాము, అక్కడ నేను కాళ్ళు చాపుకొని కూర్చుంటే తను నా ఒడిలో నా వైపు తిరిగి నాకు రెండు వైపులా కాళ్ళు వేసుకొని కూర్చుంది, ఇద్దరమూ కౌగిలించుకొని ముద్దులు పెట్టుకొంటూ, నేను తన T – shirt ఎత్తి లోపలి చెయ్యి పోనించా, తను బనియన్ వేసుకొని ఉంది, నాచెయ్యి బానియన్లోకి వెళ్లి నేరుగా తన సళ్ళపై చెయ్యి వేసి నొక్క సాగాను, తను పెదవులు వదలి ఇంకా గట్టిగా నన్ను హత్తుకుంది,నేను తన T – షర్టు , బనియన్ ఎత్తి తన సళ్ళను నోటిలోకి తీసుకొని చీకసాగాను, తన సళ్ళు ఒక మోస్తరు లావుగా, నోటిలోకి నిండుగా ఉన్నాయి, తను ఎదెదో పలువరిస్తూ నా తలను ఇంకా గట్టిగా తన సళ్ళకెసి అదుము కుంటోంది.
కొద్ది సేపటి తరువాత, ఇద్దరమూ విడివడి బయటకు వచ్చాము, మల్లి దాకోవడానికి లోపలకు వెళ్ళాము, ఈసారి మల్లి నేను అలాగే కూర్చున్నా, కాని, లుంగీ పక్కకు తప్పించా, తను నాకు రెండువైపులా కాళ్ళు వేసి కూర్చోబోయే ముందు నేను నా underware కిందకు జరిపి మడ్డను బయటకు తీసా, తను “ఛీ” అని సిగ్గు పడుతూ కూర్చోబోయింది, తనను ఆపి, తన skirt లో చెయ్యి పెట్టి పాంటి panty పక్కకు జరిపా, “ఛీ పోకిరి” అంటూనే కూర్చుంది, ఇప్పుడు నా మద్ద నేరుగా మొదటిసారి తన పూకును ముద్దాడింది, నేను మల్లి తన డ్రెస్ పైకి ఎత్తి సళ్ళును నోటితో చీకుతూ, స్కర్ట్ పైకి లేపి పిర్రాలను పిసుకుతూ ఉంటె, తనేమో నా తలను సల్ల కేసి వత్తుకుంటూ, పూకు ను మడ్డపై వత్తుతూ వెనుకకు ముడుకూ కదులుతోంది, తను అలా చేస్తుంటే గట్టిబడిన నా మడ్డ, ఇంకా గట్టిగా అయ్యి పూకులోకి వెళ్ళడానికి దారి చేసుకో సాగింది, అంతలో ఎవరో వస్తున్నట్లు అయితే ఇద్దరమూ దూరము జరిగి సర్డుకున్నాము. బయటకు వస్తుండగా తను ఇంకా ఆటలు చాలిద్దాము అంది, ఎందుకు అన్నాను, పిల్లలు అందరూ వెళ్ళని చెపుతాను అంది, సరే అన్నాను, ఆరోజు చాలించాము, పిల్లలు ఏమిటి ఇంత కొద్దిసేపేనా అంటూ గొణుగుతూ వెళ్ళిపోయారు, ఒక పది నిమిషాల తరువాత, తను నాకు సైగ చేసి గడ్డి వాములవైపు వెళ్ళింది ఎవరూ గమనించకుండా నేను కూడా తనను అనుసరించా, చివరకు వెళ్ళాము, తను నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని ముద్దు పెట్టింది, అలాగే గడ్డి పై తనను పడుకో బెట్టి, మెల్లగా తన పెదవుల రుచి చూస్తూ తన T – shirt , బానియంతో సహా పాకి లేపి సళ్ళను నోటిలోకి తీసుకొని చిన్నగా చప్పరిస్తూ, తన స్కర్ట్ పైకి లేపి పాంటి కిందకు జరిపి పూకు పై చెయ్యివేసి వత్తుతూ పూకులోకి మద్య వేలిని పోనిచ్చా. తను నడుమును కొద్దిగా పైకి లేపుతూ “హమ్మా” అంటూ మూలిగింది, కొద్ది సేపు అల్లా ఒక వేలితో పూకులో కెలుకుతూ చూపుడువేలును కూడా పూకులోకి నెట్టా, ఇప్పుడు మద్య వేలోతో కెలుకుతూ చూపుడు వేలు బొటనవేలుతో తన clitoris ను వత్తుతూ చిన్నగా పిసుకుతున్న, “ఉమ్మ్మం …., హీఈఈఈ ……. , అల్ల్ల్ల్లాఆ ………” అంటూ మూలుగుతోంది, మెల్లగా పైకి వచ్చి తన పెదవులు అందుకొని, ముద్దులు ఇస్తూ నా మడ్డను తన చేతిలో పెట్టా, “ఉమ్మ్మం” అంటూ నా మడ్డను తనన చేతితో ఆడించ సాగింది, తన పాంటి ని ఇంకా కిందకు జరపడానికి ప్రయత్నిచా, తను “ప్లీజ్ ఇక్కడ, ఇప్పుడు అదేమీ చేయవద్దు, ప్లీజ్ పైపైన ఏమైనా చెయ్యి, అది మల్లి చేసుకుందాము” అంది, నేను సరే అని, మెల్లగా కిందకు జరుగుతూ, తన పూకు వరకు వచ్చా, పెద్దగా వెంట్రుకలు లేకుండా తెల్లగా ఉబ్బుకొని మద్యలో ఎర్రగా చేలికలో కనిపిస్తోంది తన పూకు, పంటి ఇంకా కిందకు జరిపి, తన కాళ్ళు పైకి లేపి, పూకు పైన నోటితో దాడి చేశా,అంతే, తను “అయ్య్యో, ఏమి చేస్తున్నావు, హీఈఈఈ ……. , అల్ల్ల్ల్లాఆ ………” ” అంటూ నడుము పైకి లేపికిందకు దించింది, పూకు మద్యలో నాలుక పెట్టి నాకుతూ తన పూకు పెదవులను చప్పరిస్తూ, చిన్నచిన్నగా కొరుకుతూ, తన పూకు పై దాడి చేస్తుంటే తను మెలికలు తిరుగుతూ, మూలుగుతూ, తన తడి పూకు నుంచి రసాలను కార్చేసింది, కొద్ది సేపు అలా కదలకుండా ఉండిపోయింది, నేను మాత్రము తన పూకును నాకుతూనే ఉన్నాను,
తను “ఇంకా చేసింది చాలు లేయ్యి” అంటూ నన్ను పైకి లాగింది, “నువ్వు satisfy అయినావు మరి నేను ఎలా” అన్నాను, ఏమి చెయ్యాలి అంది, “నీ పూకులో మడ్డ పెట్టి దెంగుతాను” అన్నాను “ఛీ ఏంటి అలా బూతులు అంటావు” అంది, “అది సరే మరి దెంగనా”, “ప్లీజ్ ఇక్కడ వద్దూ “అంది. “మరి నా మడ్డను చీకుతావా” అన్నా, “ఛీ” అంది, “ఇంతవరకు నీ పూకును నాకుతుంటే, అమ్మా అబ్బా హీఈఈఈ ……. , అల్ల్ల్ల్లాఆ ” అన్నావు” ఇప్పుడు ఛీ అంటావా” అంటూ మడ్డను తన నోటి వద్దకు తీసుకెళ్లా, ఏమను కుందో ఏమో, ఒక చేతితో మడ్డను పట్టుమోని నెమ్మదిగా నోరు తెరిచి, నోట్లో తీసుకొని, నాలుకతో చిన్నగా మడ్డపై నాకుతూ చిన్నగా కొరుకుతూ నావైపు చూసింది, నాకు యమ హాయి గా ఉంది, తన తల పట్టుకొని ఇంకా అన్నాను, తను చిన్న చిరు నవ్వు నవ్వి, మడ్డను నోటిలో తీసుకొని వెనుకకు ముందుకూ ఆడిస్తూ నాలుకతో మడ్డ పై బాగాన్ని నాకుతూ చాలా నింపాదిగా చేస్తోంది, చూస్తుంటే ఇంతకూ ముందే తనకు అలవాటు ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది, అంతలో ఏదో చప్పుడు అయితే ఇద్దరమూ సర్డుకున్నాము, మెల్లగా ఎవరూ గమనించకుండా వెళ్ళిపోయాము
అప్పుడు వేసవి కాలము కావడముతో, నేను డాబా పై పడుకునే వాడిని, నాతొ పాటు గా మా చెల్లెలు, తమ్ముడు, తబస్సుమ్ వాళ్ళ కుటుంబము కూడా తరచుగా డాబా పైకి వచ్చే వారు పడుకోవడానికి, డాబా పైన ఉన్న ఇంటిలో వారు కూడా బయటనే పడుకునే వారు, కాని సెలవు కావడముతో వాళ్ళు పల్లెకు వెళ్లారు, తబస్సుమ్ వాళ్ళు కూడా మూడు రోజులనుంచి డాబా పైనే పడుకుంటున్నారు.
ఆరోజు నేను 12 గంటల వరకు చదువుకొని, పడుకున్నాను, బాగా నిద్రలో ఉండగా ఎవరో నా మడ్డను పట్టుకొని ఆడిస్తు న్నట్లు, నన్ను లేపుతున్నట్లు, కలలాగా అనిపించిది, మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి చూస్తె , తబస్సుమ్ నాపక్కనే పడుకొని ఉంది, నేను చటుక్కున లేచా, “ఎందుకు అంత కంగారు” ది, నేను తన అమ్మా వాళ్ళు పడుకున్నవైపు చూసా, ” ఇప్పుడే అమ్మా నాన్న కిందకు వెళ్లారు, ఇంకా గంటకు కాని రారు, మనము అటు వెళదాము రా” అంటూ, డాబా పైన ఉన్న ఇంటి వెనుకకు దారి తీసింది, తన చేతిలో దిండు బెడ్ షీట్ కూడా ఉన్నాయి, మేము వెళ్లి న దగ్గర ఎవరికీ కనపడము, భలే కనుక్కుంది ఈ జాగాను.
తను అక్కడ bedsheet పరిచి దిండు వేసి పడుకుంది, తను అప్పుడు nighty లో ఉంది, నేను తన పక్కన పడుకొని, పెదవులపై ముద్దు పెడుతూ, మెల్లగా nighty ని పైకి లేపుతున్న,తనేమో నా లుంగీ పక్కకు తప్పించి నా underware లో చెయ్యి పెట్టి మడ్డను పట్టుకుంది, నేను పైకి లేచి, లుంగీ, బనియన్, underware తీసేసి, తనపక్కకు చేరి, తన nighty ని పైకి లేపి తీసేసా, లోపల తను ఏమి వేసుకోలేదు, అంతే, ఇద్దరమూ ఇప్పుడు పూర్తి నగ్నముగా ఉన్నాము.
పైన వెన్నల, చల్లగా ఉండడానికి బదులు వెచ్చగా అనిపిస్తోంది, వెన్నల వెలుగులో తనేమో మెరిసిపోతోంది, వెంటనే తన సళ్ళపైన దాడి చేసి వాటిని కసి కసిగా పిసుకుతూ, ముచ్చికలని చీకుతూ తన పూకులోకి వెళ్ళు పెట్టి కేలకసాగాను, తను నన్ను పైకి లాగి పెదవులపైన గట్టిగా ముద్దు పెట్టింది, నా కింది పెదవిని చప్పరిస్తూ తన నాలుకను నా నోటిలోకి తోసింది, తన నాలుకను పెదవులతో పట్టుకొని, నా నాలుకతో తన నాలుకని నాకుతూ ఆడించా. కాసేపు అలా చేసుకున్న తరువాత “కింద ముద్దు పెట్టావా” అంది, “కింద అంటే ఎక్కడ” అని అన్నా,”అదే మద్యాహ్నము ముద్దుపెడుతూ నాకి కోరికావు చూడు అక్కడ” అంది, “ఎక్కడో నేను మరిచి పోయాను” అన్నా, వస్తున్నా నవ్వును ఆపుకుంటూ, “ప్లీజ్ అక్కడ పెట్టారా” అంది, “ఎక్కడో కచ్చితంగా చెపితే పెడతాను” అన్నా, “అబ్బా సరే, నా పూకు పైన ముద్దు పెట్టారా” అంది
చిన్నగా నవ్వుతూ, తన పెదవులపై ఒకసారి ముద్దు పెట్టి, అలాగే తన చిట్టి గద్దముపైన, మెడపైన, సల్ల మద్యలో, సళ్ళపైన,ముద్దులు పెడుతూ, ఇంకా కిందకు వచ్చి తన నాజూకైన నడుమును రెండు చేతులతో నిమురుతూ బొద్దుపైన ముద్దు పెట్టి, నాలుకతో కొద్దిసేపు బొడ్డును కెలికి, అక్కడ చిన్నగా మునిపళ్ళతొ కొరికి, అక్కడ నుంచి, తన పలుచటి పొట్టి కడుపుపై ముద్దులు పెడుతూ, నాలుకతో రాస్తూ, పూకు వరకు వచ్చా.
తను,”, ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అహ్హ్హాఆఆఆఆ ……, హాఈఈఈ …… అల్ల్ల్లాఆఆఆఆ………., అమ్మ్మ్మీఈఈఈ……….” అంటూ చిన్నగా మూలుగుతూ నా తలను తనకేసి వత్తుకుంటొన్ది, తను కాళ్ళను పైకి మడుచుకొని వెడల్పుగా తెరిచింది నా ముద్దులు, నాకుడుకు అనుకూలముగా.
నేను తన తోడలమద్యకు చేరి, తన తొడలను బుజాలపై వేసుకొని,పక్కననుంచి చేతులు పైకి పెట్టి తన సళ్ళను అందుకొని ప్సుకుతూ తన పూకుపై గట్టిగా ముద్దుపెట్టా, తను ” ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్…… ” అంటూ నడుము పైకి లేపింది. నాలుకతో తన పూకు కింద నుంచి పైకి మెల్లగా నాకినాను, ” హాఈఈఈ …… అల్ల్ల్లాఆఆఆఆ ” అంటూ నా జుట్టులో చేతులు వేసి ఇంకా తన పూకు కేసి వత్తుకుంది.
తన సళ్లపైనుంచి చేతులు తీసి తన తొడలను నా చేతులతో ఇంకా వెడల్పు చేసి తన పూకు పెదవుల మద్యలో నాలుకను లోపలికి నెట్టి బాగా ఆడించ సాగాను, తనూ ” ఉమ్మం ……. ఉఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ ……….. ” అని మూలుగుతూ రెండు చేతులు పై కెత్తి దిండును పట్టుకొని నాకుడుకు అనుగుణంగా నడుమును కదుపుతోంది, పూకును నా వేళ్ళతో ఇంకా విడదీసి నాలుకతో లోలోపలికి నెడుతూ నాకుతూ తనను రెచ్చగొడుతున్నా, అంతే తన పూకు లోనుంచి రసాల ఊట మొదలై, కారసాగింది.
తన పూకు రసాలను రుచి చూస్తూ, పూకు పెదవులను చిన్నగా కోరికా, తను నా చుటూ కాళ్ళతో గట్టిగా పెనవేసి, నడుమును బాగా పైకెత్తి పూకుకేసి గట్టిగా వత్తుకోంది, అలా ఉండిపోయింది కాసేపు కదలకుండా, తను వదలగానే నేను పైకి లేచి, తన తొడలను వెడల్పు చేసి, బాగా నిగిడిన నా మడ్డను తన పూకు పైన రుద్దసాగా, “ఇంకా ఏమి చేస్తున్నావు లోపలి నెట్టు” అంది. వెంటనే మడ్డతో పూకును ఒక పోటు పొడిచా, ముందు భాగము లోపలి పోయింది, తను ” ఉమ్మం…… ” అంటూ నడుము పైకి లేపింది,
నేను తన పై వాలి, రెండువైపులా నేలపై చేతులు ఆనించి మల్లి ఒక పోటు పొడిచా, దాదాపు ముప్పావు వంతు మడ్డ సర్రున తన రసాలతో నిడిన పూకులోకి దిగి పోయింది, తన పూకు చాలా బిగుతుగా ఉంది, తను ” అమ్మ్మ్మీఈఈఈ……….” అంటూ చిన్నగా మూలిగి, నడుము పైకి ఎత్తి దించింది, మల్లి మడ్డను బయటకు కొంత తీసి,ఇంకొకసారి గట్టిగా పోటు పొడిచా, ఇప్పుడు దాదాపు పూర్తిగా పూకులోకి దిగబడి పోయింది. ఇంకా నేను తన పై వాలి తన పెదవులపై ముద్దు పెడుతూ, తన భుజాలను పట్టుకొని మడ్డను ముందు వెనుకకూ ఆడిస్తూ పూకును దున్నడము మొదలెట్టా.తను చిన్నగా మూలుగుతూ, నా చుట్టూ చేతులువేసి, ఎదో గొణుగుతూ నా పిర్రాలపై చేతులు వేసి తనకేసి నొక్కుకుంటూ సహకరిస్తోంది, అలా కొద్ది సేపు దెంగిన తరువాత, “నీ పూకులో ఇదివరకే ఎవరైనా దెంగినారా” అన్నా,
“అవును కృష్ణ అని నా boy friend దెంగినాడు” అంది
“బాగా దెంగినాడా, ఎన్నిసార్లు దెంగినాడు” అన్నా
“ఇప్పటికి అయిదు సార్లు దెంగినాడు, పోయిన నెలలో, వాడు కూడా కొద్దిగా నీలానే ఉంటాడు, అందుకే నిన్ను చూడగానే, వాడు గుర్తుకు వచ్చి, నీకు లైన్ వేసా” అంది
“చాలా బాగా దెంగుతాడా” అని అడిగా
“పరవాలేదు నీఅంతకాదు, నీ దెంగుడు బాగుంది, నీ మడ్డ అంతకన్నా బాగుంది” అంది
అంటే అని అడిగా
“నీ మడ్డ లావూ పొడుగూ మావాడికన్నాపెద్దది, నీ నాకుడు, చీకుడు,దెంగుడు,ఇంకా బాగున్నాయి” అంది
తను అలా చెపుతుంటే నేను ఇంకా రెచ్చిపోయి దెంగుతున్నా, తను కూడా బగ్గా సహకరిస్తోంది, నా నడుముచుట్టూ కాళ్ళు వెసి పట్టుకొని నా దేన్గుడుకు సరిపోయేలా తనూ ఊగుతోంది. “హమాఆఆ ……, హాఆ …….. ఆల్ల్లాఆఅ …………, ఆమ్మ్మీఈఇ ………………..” అని మూలుగుతూ, అలా కొద్ది సేపటికి తను నాచుట్టూ వేసిన చేతులు కాళ్ళతో గట్టిగా పట్టేసుకొంది, తనకు అయిపొయింది, ఒక రెండు నిమిషాల తరువాత, తను కౌగిలి వదులు చేసింది, నేను మల్లి దెంగడము మొదలెట్టా,కొంతసేపటికి తను “ఇంకా చాలించు, ఎంతసేపు దెంగుతావు, అమ్మ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు, తొందరగా కానివ్వు” అంది
నేను తనపై నునుచి లేచి, పైకి మడచిన తన కాళ్ళును పట్టుకొని, ఇంకా పైకి అంటూ పూర్తిగా వెడల్పు చేసి, నా మడ్డను పూర్తిగా బయటకు తీసి లోపలి గట్టి గట్టిగా పోట్లు పొడుస్తూ దెంగుతున్నా, తను ఏమేమో పలువరిస్తోంది, నా దెంగుడు ఇంకా వేగము పెంచి దబ దబా వాయిస్తుంటే, తను ” ఇంకా చాలించరా ప్లీజ్ ” అంది అంతలో నేను చివరగా ఒక్క పోటు పొడిచి, తన పూకును నా రసాలతో నింపెసా.
నేను పూర్తిగా తన పూకును నింపేసి తన పై వాలి పోయి, తన సళ్ళను చీకుతూ, ” ఎలా ఉంది దెంగుడు” అన్నా,”నీ మడ్డ లాగే, నీ దెంగుడు కూడా బూగుంది కాని లేయ్యి, అమ్మావాళ్ళు వచ్చారంటే, ఇక్కడే మనకి పెళ్లి చేస్తారు” అంటూ నన్ను పక్కకు తోసి, తను లేచింది,”ఎంటిరా బాబూ ఇంతకార్చినావూ,” అంటూ nighty వేసుకుని లేచి నిలబడి, bed sheet , దిండు తీసుకొని తన పరుపువైపు వెళ్ళింది, నేను కూడా లుంగీ కట్టుకొని పక్కకు వచ్చా, అంతలో ఎవరో వస్తున్నట్లు చప్పుడు అయితే, వెంటనే నా పరువైపు వెళ్లి పడుకున్నా.
వచ్చింది తబస్సుమ్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న, బతికి పోయాము రా దేవుడా కొంత సేపు ముందు వచ్చి ఉంటె చచ్చే వాళ్లము అనుకున్న, వాళ్ళు పడుకున్న 15 min తబస్సుమ్ లేచి కిందకు వెళ్ళింది, bathroom అని నాకు తెలుసు, మా bathrooms పెరట్లో ఉంటాయి, తను వెళ్ళిన 2,3 నిమిషాలకి నేను లేచి వెళ్ళాను కిందకు. నేను వెళ్లేసరికి తను వాళ్ళ bathroom నుంచి బయటకు వస్తోంది, వెంటనే తనను కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్ట, “అబ్బా వదలరా బాబూ, ఇప్పటివరకూ పొడిచిపొడిచి వదిలావు మల్లి పట్టుకున్తావెందుకు” అంది. నేను వినలేదు అలాగే bathroom లోకి తీసుకెళ్ళి తనను వెనుకకు తెప్పి వంగోబెట్టి నిలిపా, తను నీళ్ళ తొట్టి ని పట్టుకొని వంగింది, తన nighty ని పైకెత్తి, వెనుకనుంచి, అప్పటికే గట్టిబడిన మడ్డను తన పూకులోకి తోసా, సర్రున దిగి పోయింది, అలాగే తనను వంగోబెట్టి ఒక 10 నిమిషాల పాటు వెనుక నుంచి దేన్గుతూ తనపైకి వంగి, సళ్ళను పిసుకుతూ బాగా దెంగి, తన పూకును మల్లి నా రసాలతో నింపెసా, “నువ్వు చాలా దుర్మార్గుడివి, ఇప్పుడు నా పూకు నొప్పిగా ఉంది, ఛి,ఇలా చేస్తే నేను మల్లి నీ వద్దకు రాను ” అంటూ మల్లి కడుక్కొని వెళ్లి పోయింది, నేను కూడా మడ్డ ను క్లీన్ చేసుకొని వెళ్లి పడుకున్నా
మరుసటి రోజు, నేను పెరట్లో చెట్టుకింద చదువుకుంటున్నా, అంతలో మల్లి ఆటలకు పిల్లలు వచ్చారు, మల్లి దాగుడు మూతలు ఆడినాము, అప్పుడు తను కొద్దిగా లాంగ్ frock వేసుకొని వచ్చింది, మల్లి గడ్డివాముల మధ్యకు వెళ్ళాము, అక్కడ తను ఎవరైనా వస్తున్నారా, చూడడానికి వంగినట్లు మోకాళ్ళపై కూర్చొని వంగడము, నేను వెనుకనించి తన పిర్రాలపై చేయ్యివేసా, (frock పైననే) panty తగలలేదు, వెంటనే frock ఎత్తితే, నిజంగానే panty వేసుకొని లేదు, వెంటనే నేను తన పూకులోకి వెనుకనుంచి వేలు దూర్చి ఆడించాదము మొదలెట్టా, తను చిన్నగా నవ్వుతూ,”నీకు అవకాశము దొరికితే వదలవు కదా” అంది, బాగా వెళ్ళు లోపలి దూర్చి బాగా తడితడిగా అయ్యేవరకు ఆడిస్తూ , పూకు పెదవులను గిల్లుతూ పిసుకుతున్నా.
తరువాతి రౌండ్లో, గడ్డివాములలో ఇంకా లోపలి వెళ్ళాము, తను ఇదివరకటిలా వంగి కూర్చోగానే నేను పడుకొని తన frock ఎత్తి తన frock లోకి తొడల మధ్యకు దూరినాను, తను ” అయ్యో ఏమి చేస్తున్నవూ, ఛీ” అంటూనే తొడలు వెడల్పు చేసింది, ఇప్పుడు సరిగ్గా తన పూకు నా మోహము పైన ఉంది, నేను తన frock లోపల ఉన్నాను, మెల్లగా తన పూకును నాకుతున్న, తను నామోహము పై దాదాపుగా కూర్చొని ఉంది, అక్కడ నేను తన పూకును చిన్నగా కొరుకుతూ, నాలుకను లోపలి బయటకూ ఆడిస్తూ ఉంటె,తనేమో తన పూకును ముందుకూ వెనుకకూ ఆడిస్తోంది, 3 నిమిషాలలో తనకు రసాలు పూకులోనుంచి కారడము మొదలైంది,
తరువాత, ఇంకా లోపలి వెళ్ళాము, అక్కడకు వెళుతూనే తను గడ్డివాముపై వాలి పోయింది, నేను దగ్గరకు వెళ్ళగానే తను కింద కూర్చొని, నా లుంగీ పక్కకు తప్పించి underware కిందకు జరిపి మడ్డను బయటకు తీసి నోటిలో తీసుకొని,పుల్ల ice cream చీకినట్లు చీకసాగింది, నేను గడ్డివాముకు చేతులు ఆన్చి నిలుచున్నా కళ్ళు మూసుకొని, తన చీకుడిని enjoy చేస్తూ.
బయటకు వచ్చిన తరువాత, తను ఇంకా చాలు ఆటలు అంటూ ఇంటి లోపలి వెళ్ళింది, నా వైపు అదోలా చూస్తూ, పిల్లలు వెళ్లి పోయారు, నేను మల్లి బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చదవడానికి ప్రయత్నమూ చేస్తున్నా, అంతలో తను బయటకు వచ్చి అటూ ఇటూ తిరుగుతూ, మెల్లగా గడ్డివాములలోకి వెళ్ళింది, నేను ఒక 3 min అటూ ఇటూ గమనించి, ఎవరూ చూడకుండా గడ్డి వాములలోకి వెళ్ళాను తను చివరలో ఉంది, ఇద్దరమూ కౌగిలించుకొని, ముద్దులు పెట్టుకొని కింద నేను నా underware కిందకు జరిపి మడ్డను బయటకు తీసి కాళ్ళు చాపుకొని గడ్డివాముకు ఆనుకొని కూర్చుంటే తను నాపై, కాళ్ళు రెండు వైపుల వేసి కూర్చుంది, సరిగ్గా తన పూకు నా మడ్డపైన ఉంది, తను, నా మడ్డను చేతిలో తీసుకొని, పూకు రంద్రము దగ్గర పెట్టి, నాపై కూర్చుంది, అంతే, అప్పటికే నా చీకుడుతో తడిగా ఉన్న పూకులోకి సర్రున మెత్తగా దిగి పోయింది మడ్డ.
తను వేసుకున్న shirt గుడీలు విప్పి, తన సళ్ళను నోటిలో తీసుకొని, nipples చప్పరిస్తూ చీకుతున్న, తను నా నడుము చుట్టూ కాళ్ళు వేసి నా తల ను చేతులతో తన సళ్ళకేసి వత్తు కుంటూ, నాపై ఊగసాగింది (దెంగసాగింది,) అలా ” ఉమ్మ్మ్మం……… ఉఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్…….. హాఆఅ……. ఆల్ల్లాఆఅ……. అమ్మ్మీఈ…….. ” అంటూ ఒక్కొక్క ఊపుకు ఒక్కోలా మూలుగుతూ దెంగసాగింది. అలా ఒక 10 min దెంగి నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని ఉండిపోయి కాసేపు తరువాత వదిలి వెనక్కు పడుకుంది, నేను అలానే తనపైకి చేరి, frock లేపి కాళ్ళు విడదీసి, తన పూకులోకి మడ్డ దూర్చి తనను దెంగసాగాను, అలా ఒక 10 min తరువాత తన పూకును నింపి నేనూ తన పై పడుకున్న, అలా 5 min పడుకొని లేచి బట్టలు సర్దుకొని ఒకరి తరువాత ఒకరము బయటకు వచ్చాము.
ఆ రోజు రాత్రి, తబస్సుమ్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న డాబా పై న పడుకోవడానికి రాలేదు, తను నా పరుపుకు దగ్గరగా తన పరుపు వేసుకుంది,నేను 11.30 అవగానే చదువు ఆపేసి పడుకున్న, కొద్ది సేపటికి, మెల్లగా తన పాక్కకు చేరి, దుప్పట్లో దూరి, ఆ రాత్రి, రెండు సార్లు, దెంగి నాను, ఇలా తను ఉన్న 15 రూజుల్ల్లో ఒక్క 3 రోజులు తప్ప మిగిలిన అన్ని రోజులు తన పూకును పచ్చడి పచ్చడి చేసినాను, తను వెళ్లి పోయీ రోజు బాగా కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంది.
నాకన్నా వయసులో చిన్న అమ్మయిని దేంగడము అదే మొదటిసారి.

0 0 votes
Article Rating

Series Navigation
<< నా అనుభవాలు 5 -part 2
నా అనుభవాలు 7 -1 >>