హయ్ నా పేరు రవి నా వయసు 24 నేను మా అన్న ఒకే ఇంట్లో ఉంటాము మా అమ్మ నాన్న చనిపోయారు అందుకని నేను మా అన్న కలిసి ఉంటున్నాము మా అన్నకి పెళ్లిఐ ఏడు సంవత్సరాలైంది ఒక కూతురు కూడా ఉంది మా వదిన మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటుంది అందుకని మా వదిన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మా అన్న స్విగ్గీ డేదెలివర్ బాయ్ గా పని చేస్తున్నాడు కూతురు పుట్టినపట్నుంది మా అన్న వదిన లకు బాగా గొడవలు జరిగేవి అందుకని మా వదిన నాకు చెప్పుకొని బాధ పడేది నేను మా వదిన చాలా క్లోస్ ఫ్రెండ్స్ మా వదిన నా దగ్గర ఎది దాచేది కాదు అలా చాలా సార్లు గొడవలు జరగేవి నేను మా అన్న కు చాలా చెప్పి చూసా కానీ మా అన్న వినలేదు ఒక రోజు మా అన్న ఫ్రెండ్స్ తో కేరళ కి వెళ్ళాడు ఆరోజు ఇంట్లో నేను మా వదిన వాళ్ళ కూతురు మాత్రమే ఉన్నాము ఆరోజు రాత్రి అందరం తినేసి కాసేపు టీవీ చూసాము ఆ తర్వాత మా వదిన వాళ్ళ కూతురు వెళ్లి నిదర పోయారు నాకు నిదర రాలేదు నేను అలా నే టీవీ చూస్తున్న రాత్రి ఓంటి గంట అయింది కానీ నాకు మాత్రం నిదర రాలేదు నేను ఛానెల్స్ మారుస్తూ ఉన్న అప్పు టైటానిక్ సినిమా వస్తూనింది నాకు ఆ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం నేను వాల్యూం తగ్గిచి సినిమా చూస్తూన్న అదే టైం లో మా వదిన కు మెలుకువ వచ్చింది మా వదిన నీళ్లు తాగడానికి బయటకు వచ్చింది నేను సినిమా చూస్తూన్న అప్పుడు సినిమా లో కార్లో సీన్ వస్తుంది నేను అప్పుడు నా సుల్లినీ అడిఉన్న మా వదిన నా వెనకే ఉంది అని నేను గమనించలేదు మా వదిన నన్ను చూసి షాక్ అయింది అప్పుడు మా వదిన సిగ్గు పడి నన్ను పిలవలేక దగ్గినట్టు యాక్టింగ్ చేసింది నేను సౌండ్ వినగానే నాకు భయం వేసింది నేను వెంటనే సర్దుకున్నాను మా వదిన నన్ను చూసి ఇంకా పడుకోకుండా ఎంచేస్తున్నవ్ అని ఆడింది నేను తడబడుతూ నిదర రాలేదు అని బదులిచ్చా మా వదిన నన్ను చూసి నవ్వి మరిది గారికి నిదర ఎలా వస్తుంది ఇలాంటివి చూస్తే నేను మా వదిన దగ్గర చాలా ఫ్రీ గా ఉండడం తో నేను కూడా కొంచెం చనువుతో నాకు కూడా పెళ్లి చేస్తే నేను కూడా రూమ్ లో కెళ్ళి తలుపు ముసుకుంటం అన్నాను దానికి వదిన అబ్బో రూమ్ లో కెళ్ళి ఏం చేస్తారు మరిది గారు నేను ఇప్పుడు అక్కడ సినిమా లో ఏంజరుగుతుందో అదే అని చెప్పాను మా వదిన నవ్వి అభో మరిది గారికి చాలా తెలుసే అని అంది పో వదిన నాకు సిగేస్తుంది అన్నాను కొంటెగా దానికి మా వదిన ఐతే మనం కలిసి చూదం అనింది వదిన దానికి నేను వద్దు వదిన ఇది కలిసి చూడకూడదు అన్నాను మా వదిన ఎందుకు చూడకూడదు అనింది ఇందులో ఆ సీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నాను అప్పుడు మా వదిన పర్లేదు చూదం అనింది నేను కానీ అన్న కానీ లేదు కహాని లేదు పెట్టు చూద్దాం అని నా పక్కన వచ్చి కూర్చుని చూస్తుంది తర్వాత కార్ లో సీన్ చూసి మా వదిన నన్ను నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇలా చేసావా అని అడిగింది నేను కావాలనే ఎలా అని అడిగాను మా వదిన అలా అని టీవీ వైపు చూస్తూ అడిగింది అలా అంటే ఎలా అని కావాలనే అడిగాను మా వదిన నన్ను చూసి అటువైపు చూడు అని టీవీ వైపు చూపించి ఇలా అనింది ఇలా అంటే దానికి ఒక పేరు ఉంది కదా వదిన ఇలా ఇలా అంటే నాకు ఏమి అర్ధం కావట్లేదు దాన్ని ఏమంటారో చెప్పు అన్న మా వదిన నీకు తెలిసి ఎందుకు అడుగుతున్నావ్ నీ నోటితో వినాలని నాకు సిగ్గు నేను చెప్పాను అని చెప్పి సీగుతో తల దించుకుంది నేను మనం ఫ్రెండ్స్ కథ పర్లేదు చెప్పు వదిన అన్నాను మా వదిన ఫ్రెండ్స్ తో ఇలాంటి సినిమా లు చూస్తారా అని అడిగింది నేను హా అన్నాను నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి సినిమా లు ఎక్కువగా చూస్తాము మీ ఫ్రెండ్స్ మగవాళ్ళు కథ నేను అమ్మాయిని కదా అమ్మాయి అయినా ఫ్రెండ్ డే కదా చెప్పు వదిన అన్నాను సరేలే చెప్తాను అనింది నేను మా వదిన నోటినుంచి ఆ మాట వడానికి ఎదురు చూస్తున్న అప్పుడు మా వదిన నువ్వు ఎవరి నైనా దేగాన్వ అనింది అప్పుడు ఆ మాట వినగానే నా మోడ్డ లేచి నించుంది అది ప్యాంట్ లోంచే నిగిడిన్నటు బాగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది అది గమనించిన మా వదిన అబ్బో ఒక్క మాటకే పౌరుషం వచిన్నటుంది అంటూ నా మోడ్డ ను చూస్తూ అడిగింది ఏంటో వదిన నీ నోటి నుంచి ఆ మాట వినగానే నా రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి పర్లేదే మరిది గారు కనబడే అంతా మంచి వారు కారు అనింది నేను మంచి వాడినే కాబట్టి ఇంతవరకు ఎవ్వరినీ దేన్గలేదు వదిన ఏంటి ఇంత వరకు ఎవ్వరినీ దెంగలేద అయ్యో పాపం అవును వదిన నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఒకరు లేక ఇద్దరు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ నాకు ఒక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా లేదు తెలుసా అప్పుడు మా వదిన నేను అన్నాను కదా అనింది నేను చాలా షాక్ ఐ నువ్వు నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ అన్న అవును నేను కూడా అమ్మాయి కదా అనింది అది వేరు గర్ల ఫ్రెండ్ అంటే చాలా చెయ్యాలి అన్న అప్పుడు ఏంచేయాలి అని అడిగింది అవన్నీ నీకు చెప్పకూడదు ఏం పర్వాలేదు చెప్పు అనింది అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే కిస్ పెట్టాలి సినిమా కి రావాలి సినిమాలో కార్నర్ సీటు లో కూర్చొని రొమాన్స్ చెయ్యాలి పార్క్ కులుకి షికారులకి రావాలి ముఖ్యంగా దెంగించుకోవాలి అబ్బో ఇన్ని చెయ్యాల అంది వదిన నేను హా అన్నాను ఇవన్నీ నాకు తెలియదు అనింది బాబు నేను అందుకనే బాధ పడుతున్న మా ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగా. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నాకు మాత్రం ఏ ఎంజాయ్ లేదు నా కర్మ ఎవరు మాత్రం ఎంచెయ్యగలరు అని బాధ పడుతుంటే ఏం బాధ పడకు నీకు నేను ఉన్నాను అనింది మా వదిన నేను జోక్ చెయ్యదు వదిన అన్నాను మా వదిన జోక్ కాదు నిజం గా అనింది అయితే నేను నిన్ను కిస్ చెయ్యొచ్చా అని అడిగాను మా వదిన హా చేస్కో అనింది నేను షాక్ అయ్యి అలానే బొమ్మల ఉండి పోయాను అప్పుడు మా వదిన దగ్గరకొచ్చి తన చెర్రిస్ లాంటి పెదాలతో నా పెదాలపైన ముద్దు పెట్టింది నేను షాక్ లోనుంచి తెలుకొని చూసేసరికి నా లిప్స్ మీద తన లిప్స్ పెట్టి తన నాలుకని నా నాలుక తో పెనవేసి జుర్రుకుంటుంది నేను ఇంకా ఆగలేక రెచ్చిపోయి ముద్దులు పెట్టేస్తున్నాను మా వదిన ఇంకా వనకు జరిగి ఒకే హ్యాపీ అని అడిగింది నేను చాలా హ్యాపీ అన్నాను మా వదిన ఇంకా ఏంచేయాలి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే అని అడిగింది నేను చెప్పాను కదా రొమాన్స్ చెయ్యాలి పార్కు లకి షీకారు లకి రావాలి సినిమాలో కార్నర్ సీటులో కూర్చునే రొమాన్స్ చెయ్యాలి ముఖ్యంగా దెంగించుకోవాలి మరి అంత స్పీడ్ వద్దు మరిది గారు అనింది వదిన అప్పుడు నేను ఇంకో విషయం డార్లింగ్ అని పిలవాలి అప్పడు ఒకే సారి సారి అంత స్పీడ్ వద్దు డార్లింగ్ ఒకే నా హా ఒకే కానీ నాకు ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది వదిన ……….కథ అయిపోలేదు ఇంకా ఉంది