అంటీ నేను మళ్ళీ వస్తాను

నా పేరు సూర్య. మాది గుంటూరు. నెను బీటెక్ చదువుతూ ఉన్నాను. నాకు ఇంటర్ నుంచి అభి అనే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. నాకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ తెలుసు. బట్ ఆ టైం లో ఆ కోరిక లేదు వాళ్ళ అమ్మ మీద వాళ్ళ అమ్మ పేరు సుధా 2021 november లో ఒకరు రోజు అభి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను.

నేను : అర్ అభి. (ఎవరు రాలేదు మళ్ళీ పిలిచ్చాను వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది).

సుధా : హా సూర్య వాడు లేదు రా బయటకు వెళ్ళాడు.

నేను : ఓ అవునా సరే అంటీ నేను మళ్ళీ వస్తాను.

సుధా : వెంటనే వస్తాడు అని చెప్పాడు. ఫోన్ కూడా మరిచిపోయాడు వస్తాడు లే లోపల కూర్చో.

నేను : అందుకే నా కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదు.

సుధా : హా.

సరే అని లోపలకి వెళ్ళాను. మెయిన్ రూమ్ లో కురోచిను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళ అమ్మ ఇల్లు తుడుస్తూ ఉంది. అప్పుడే నా కళ్ళు అటు వైపు గా తిరిగాయి. వాళ్ళ అమ్మ రెడ్ సారీ కట్టుకొని బ్లాక్ బ్లౌజ్ లో ఉంది. సారీ మొక్కల వరకు కట్టుకొని మంచి గీతం గా కనిపిస్తున్నాయి. కొంచం లైట్ గా సళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

నా తమ్ముడు ఒక్కసారి గా లేచాడు. నేను తప్పు తప్పు అనుకోని అడుపుకొని ఉన్నాను. అప్పుడే టీవీ లో రగడ మూవీ లో సాంగ్ వస్తుంది దాని లో హీరోయిన్ expose చూస్తూ ఉంటే నాకు వాళ్ళ అమ్మ గుర్తుకు వచ్చింది. మళ్ళీ అటు చూసా వాళ్ళ అమ్మ లేదు. డిసప్పైంట్ అయి అలా టీవీ చూస్తూ ఉన్న.

సుధా : సూర్య ఒకసారి లోపల కి రా.

నేను : హా అంటీ వస్తున్న. అని లోపల కి వెలను.

సుధా : కొంచం ఈ కుర్చీ పట్టుకో అని పైకి ఎక్కింది. సరే అనుకోని నెను కుర్చీ పట్టుకున్న.

అంటీ నడుము బాగా కనిపిస్తుంది సినిమా హీరోయిన్ లా ఉంది అలా చూస్తూ నే ఉన్నాను. నేను చూస్తూ ఉన్నాను కానీ కుర్చీని సరిగా పట్టుకోలేదు అంటీ బ్యాలన్స్ తాపీ కింద పడింది. నా మీద. ఆంటీ సళ్ళు నా టచ్ అయి. నాలో ఏదో తెలియని భావం.

సుధా : అయో ఎం కాలేదు గా రా

నేను : హా లేదు ఆంటీ. మీకు ఎం కాలేదు గా

సుధా : లేదు రా నీ మీద పడను కాబట్టి ఎం కల, లేక పోతే తలా పగిలేది.

నేను : సరే ఆంటీ వీడు వచ్చే లా లేదు నేను మళ్ళీ వస్తాను అని వెళ్ళిపోయాను.

నేను ఇంటికి వెళ్లిన అదే దాస్య. బెడ్ మీద పడుకొని మొబైల్ చూస్తూ ఉన్నాను. ఆంటీ డీప్ చూసా భలే ఉంది. మెసేజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకోని ఒక హాయ్ అని మెసేజ్ చేసాను. ఎంత సేపటికి చూడలేదు నేను అలానే నిద్ర పోయా. లేచే సరికి 4 మెసేజులు ఉన్నాయి ఆంటీ నుంచి

సుధా : ఆ రా ఎప్పుడు లేనిది మెసేజ్ చేశావ్ అని.

నేను : హాయ్ ఆంటీ, అలా ఎం లేదు మొబైల్ చూస్తూ ఉంటే మీ నెంబర్ కనిపించింది అందుకే అలా.

సుధా : సరే ఇంకా ఏంటి.

నేను : ఎం లేదు ఆంటీ ఇప్పుడే లేచాను వాడు వచ్చాడా.

సుధా : హా వచ్చాడు వెళ్ళాడు. వాడు ఎంతో అర్థం కావడం లేదు రా ఇంట్లోనే ఉండదు. నువ్వు అయిన చెప్పవచ్చు గా.

నేను : నా మాట కూడా వినడం లేదు ఆంటీ ఈ మధ్య.

సుధా : అవునా వాడికి ఏమైనా అలవాటు ఉన్నాయా.

నేను : హా లేదు ఆంటీ ఏ అలా అడిగారు.

సుధా : వయసు లో ఉన్నారు కదా అందుకు. సర్లే ఇంకా ఏంటి తిన్నవా.

నేను : హా ఆంటీ.

సుధా : సరే రా ఉంటాను అని చూపి ఆఫలినే కి వెళ్ళిపోయింది.

అసలు కథ ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది అలా రోజు చాట్ చేసుకుంటూ బాగా చ్లొసె అయిము. ఒకరు రోజు రాత్రి.

సుధా : ఆ అర్ ఉన్నవా.

నేను : హ ఆంటీ.

సుధా : రేపు కొంచం పని ఉంది బయటకు వెళ్దాం వస్తావా.

నేను : హా ఆంటీ వస్తాను. ఏ టైంకి.

సుధా : మార్నింగ్ వచ్చే.

నేను : సరే ఆంటీ అని.

మార్నింగ్ లేచి రెడి అయి వెళ్ళాను. ఆంటీ వచ్చింది అబ్బా అప్ప్పుడు ఆంటీ ఉంది మాములుగా లేదు. ఆ సారె ఆ ఫేస్ అదిరింది అంటే. వచ్చి బైక్ వేకింది. ఇద్దరం ఆంటీ చెప్పిన ప్లేస్ కి వెల్తునం ఆ రోడ్ అంత గుంతలు, బ్రేక్స్ వల ఆంటీ body మొత్తం టచ్ అవుతుంది. చాలా హ్యాపీగా ఉంద. ఒక చోటికి వెళ్లి ఆంటీ పని అవగొట్టుకొని రిటర్న్ బాగా లేట్ అయింది. నేము దారిలో ఉన్నం. నాకు ఏమో నిద్ర ఆగడం లేదు బండి ఎటు పడితే అటు పోతుంది.

సుధా : సూర్య నిద్ర వస్తుందా.

నేను : హా ఆంటీ పర్లేదు వెళ్తాను.

సుధా : అర్ ఇలా నిద్ర మతు లో ఎలా కానీ దారిలో ఎక్కడ అయిన అప్పు కాసేపు నిద్ర లేచి వెళ్దాం.

నేను : హా సరే అని కొంచం ముందుకు వెలను ఎం హోటల్స్ రాలేదు నాకు ఏమో నిద్ర ఆగడం లేదు చూస్తూ చీకటి. ఒక అరటి పొలం కనిపించింది. అక్కడ బండి అప్పి ఆంటీ దెగ్గర లో ఎం లేవు కాసేపు ఇక్కడ పడుకుంటే నేను కాసేపు ఆగి స్టార్ట్ అవుడం.

సుధా : సరే అని ఇద్దరం లోపల కి వేలం.

లోపల అంత చీకటి. కొంచం లోపల కి వెళ్లి చూసాం ఒక చూత ఆకులు అని ఉన్నాయి అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాం.

నేను : సరే ఆంటీ నెను నిద్ర పోతాను మీకు నిద్ర వస్తే కాసేపు నిద్ర పోయింది.

సుధా : హా సరే రా.

నేను నిద్ర పోయాను. మధ్య లో మెలుకువ వచ్చింది లేచి చూసా ఆంటీ పక్కన నిద్ర పోతుంది. ఆంటీ పైట పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. అబ్బా ఎమ్ ఉన్నాయి ఆ నడుము ఇంకా సళ్ళు. జాకెట్ లో నుంచే అలా ఉంటే ఇంకా తిస్తె ఎలా ఉంటుందో అనుకున్న. అలానే ఆంటీ ని చూస్తూ ఉన్నాను.

ఆంటీ ఎందుకు వణుకుతువుంది చల్లి గా ఉంది అనుకుంటా. నెను అరటి ఆకులు తీసి కపను అయిన ఆగడం లేదు. ఆకులు సారి చేస్తూ ఉంటే ఆంటీ లేచింది

సుధా : థాంక్స్ రా బాగా చల్లి గా ఉంది.

నేను : పర్లేడే ఆంటీ ఇప్పుడు ఒకే నా లేదా వెళ్దాంమా అన్నాను.

సుధా : ఈ చల్లి బండి మీద వెళ్లిన ఇంకా చల్లి ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ early మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుదాం. నిద్ర పో.

నేను : సరే అని నేను మళ్ళీ పనుకున్న. ఒక 10 నిముషాలు తర్వాత ఆంటీ కళ్ళు నా మీద వేసింది. నేను చల్లి కి అనుకున్న. అలానే వణుకుతూ ఉంది. నేను కంచెక్మ్ ఆంటీ దెగ్గరికి వెళ్ళాను. మేము ఇద్దరం బాగా దెగ్గర గా ఉన్నం. ఆంటీ సళ్ళు నాకు చెస్ట్ కి టచ్ అవుతున్నాయి.

ఆంటీ వణుకుతూ నన్ను బాగా గెత్తిగా హాగ్ చేసుకుంది. నా తమ్ముడు బుసమని లేచాడు. నాకు కంట్రోల్ కావడం లేదు నేను కూడా హూగ్ చేసుకొని ఉన్న ఆంటీ నిద్ర పోతుంది. నేను ఆంటీ పిర్రల మీద చేయి వేసి నలుపుతూ ఉన్నాను. ఆంటీ నిద్ర లొనే ఉంది. అబ్బా ఆ గుద్ద బలే ఉంది లే అలా లపుతూ ఉన్నాను.

ఆంటీ ఏలోనో నిద్ర లోఉంది గా అని లిప్స్ మీద కిస్ చేదం అని ఆంటీ లిప్స్ దెగ్గర నా లిప్స్ జస్ట్ టచ్ చేసాను. ఆంటీ నిద్ర లో ఉంది కాబట్టి ఎమ్ అర్థం కాలేదు. అలానే మళ్ళీ లిప్స్ మీద కిస్ చేశాను. టచ్ చేసి ఉంచి ఆంటీ సళ్ళ మీద చేయి వేశాను. భలే మెత్తగా ఉన్నాయి. అలా అలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆంటీ కి మెలుకువ వచ్చి లేచింది నాకు ఒకసారి గా భయం వేసింది.

సుధా : అర్ సూర్య ఎమ్ చేస్తున్నావ్.

నేను : ఆంటీ అది అది.

సుధా : మాట్లాడకు నువ్వు ఇలాంటి వాడివి అనుకోలేదు.

నేను : సారీ ఆంటీ అని ఆంటీ ని బ్రతిమిలాడుతున్నాను.

ఆంటీ ఏమో ఫుల్ కోపం గా ఉంది. నేను ఏది ఇయట్ అది అయిఅంది అని ఆంటీ లిప్స్ మీద గెత్తిగా kiss చేయడం స్టార్ట్ చేసాను. ఆంటీ ఏమో తోస్తూ ఉంది. నేను చేతులు గెత్తిగా పట్టుకుని కిస్ చేస్తున్న కాసేపటికి ఆంటీ కూడా ఓపెన్ ఆయాయి.

సుధా : అర్ సూర్య అగు. కొంచం గాప్ ఇవ్వు ఒప్పిరి ఆగడం లేదు.

నేను : ఎలా ఉంది ఆంటీ కిస్.

సుధా : బనే ఉంది లే కానీ ఇప్పుడు రా అని చోక పట్టుకొని లాగింది.

అప్పుడు ఇద్దరు ఓ రేంజ్ లో కిస్ పెట్టుకున్నాం. చూతు చీకటి పొలాల మధ్య మేము ఇద్దరమే కిస్ చేసుకుంటూ ఉన్నం. నెను చిన్న గా సళ్ళ మీద చేయి వేసి నాకడం స్టార్ట్ చేసాను. ఆంటీ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంది బాగా. కిస్ అపి కాసేపు ఒప్పిరి పీల్చుకుని షర్ట్ తీశాను ఆంటీ చూస్తూ ఉంది.

ఆంటీ కళ్ళ లోకి చూస్తూ దెగ్గరికి వెళ్లి ఆంటీ సారీ తీశాను. తరవాత జాకెట్ కూడా తీశాను ఆంటీ బ్ర అండ్ లాంగలో ఉంది. బ్ర పై నుంచి నొక్కుతూ మేధా మీద కిస్ చేస్తున్న. ఆంటీ మూన్స్ ఇస్తుంది.

నేను : ఆంటీ మీకు ఐస్ ఫ్రూట్ తెలుసా?

సుధా: అంటే?

నేను : నేను చూపిస్తా అని పంత్ తీశాను. నా అనకొండ బయటికి వచ్చింది. అది చూసి.

సుధా : ఏంటి రా అంత ఉంది. అని చేతితో పట్టుకొని చూస్తూ ఉంది.

నేను : హా మరి మీకు ఈ రాత్రి మాములుగా ఉండదు. అని ఆంటీ తలా పట్టుకొని నా మాడ దెగ్గర కి తీసుకొని వచ.

సుధా : ఏంటి రా.

నేను : ఐస్ ఫ్రూట్ ఆంటీ దాని నోటిలో పెట్టుకోవడమే.

సుధా : చి దీన్న. లేదు లేదు

నేను : బాగుంటుంది ఒక్కసారి చూడండి లేకపోతే వద్దు లే.

ఆంటీ అలా చిన్న గా నోటిలో పెట్టుకొని చీకడం స్టార్ట్ చేసింది. కాసేపు చిక్కిన తరవాత.

సుధా : బాగుంది రా.

నేను : నేను చెప్ప కదా రా పెట్టుకో అని మళ్ళీ నోటిలో పెట్టాను.

నాకు స్వర్గం లో ఉనన్నటు ఉంది. భలే చీకుతూ ఉంది. ఒక 10 నిమిషాలు చికి నేను ఆంటీ పడుకో భేటీ లంగా అండ్ బ్ర పాంటీ తీసాను అప్పుడు చీకటిలో లో కనిపించలేదు కానీ పాటుకొంటే కొలతలు మాత్రం చెప్పలేను. సళ్ళు నాకుతూ కింద వరకు వచ్చి పూకు దెగ్గర వచ్చి నాకడం స్టార్ట్ చేశాను ఆంటీ గెత్తిగా నా తల పట్టుకొని నొక్కుతుంది. అబ్బా అబ్బా అని అంటుంది.

సుధా : ఇంకా నా వల్ల కాదు రా వచ్చి దెంగు. నా పూకు నీ సొంతం ఇంకా.

నేను లేచి పూకు లో ఒకసారి గా తీసాను. ఆంటీ ఒకసారి గా అరిచింది. అలా దెంగుతూ కిస్ చేస్తూ ఎంజాయ్. చేశాం మార్నింగ్ అవుతుంది ఇద్దరం లేచి బాటలు వేసుకొని మళ్ళీ కిస్ చేసుకిని స్టార్ట్ అయిము. ఇల్లు వచ్చింది.

సుధా : సూర్యా.

నేను : హా.

సుధా : నైట్ మన మధ్య జరిగింది ఎవరికి తెలియకూడదు.

నేను : ఎవరికి తెలియదు ఎలా తెలుసుతుంది అయిన. కానీ ఒకటే బాధా.

సుధా : ఏంటి.

నేను : చీకటి లో నీ సళ్ళు పూకు సారిగా చూడలేక పోయాను.

సుధా : అర్ చిన్నగా గెత్తిగా గానే వేశావు కదా మళ్ళీ అది చూడలేదు ఇది చూడలేదు అంటావ్.

సర్లే నిన్న ఇద్దరం కంగారు లో సరిగానే చెలుకోలేదు. నేను కాల్ చేస్తుంటాను. అప్పుడు రా అసైలన స్వర్గం చూపిస్తా. బాయ్ అని వెళ్లిపోయింది.

నేను ఆంటీ కాల్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. కాల్ వచ్చిన తరువాత నేను ఆంటీ ఎలా ఎంజాయ్ చేశాం అంటే ఓ రేంజ్ అంటే అది పార్ట్ 2 లో చెపుతాను.

4.7 6 votes
Article Rating

Categorized in: