Hate Story Telugu Lo Part 33

మొహం మీద లైట్ పడి ప్రియ కి మెలకువ వచ్చింది. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే, ఉదయ్ రూం కర్టెన్లు ఓపెన్ చేస్తూ కనిపించాడు. ఫార్మల్ గా డ్రెస్ అయి వున్నాడు. బెడ్ షీట్స్ తన నడుం చుట్టూ లుంగ చుట్టుకుని వున్నాయి. గుండెల మీద ఏ ఆచ్ఛాదన లేకుండా, నగ్నం గా వుంది తను.

“టైం ఎంత అయింది?” వొస్తున్న అవులింతల్ని ఆపుకుంటూ, అడిగింది. లేచి కూర్చోవటం కష్టం గా అనిపించింది. వొళ్ళంతా నొప్పులు.

“పది గంటలు కావొస్తోంది”. ఉదయ్ బెడ్ మీద పక్కనే కూర్చుని ఒక చెయ్యి తన చుట్టూ, ఇంకో చెయ్యి తన గుండెల మీద వేస్త్తూ. లైట్ గా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకుని లేచాడు. బెడ్ కి అవతల వైపు వున్న బ్రేక్ ఫాస్ట్ వున్న కార్ట్ వైపు నడిఛి, టీ కప్ ప్రియ చేతికి అందించాడు. అదేదో మసాలా చాయ్ లాగా అనిపించింది, ప్రియ కి, అల్లం, దాల్చిన చెక్క, ఇంకా ఏదో సువాసనలు కల గలిసి వున్నాయి.

ఉదయ్ అందిచ్చిన ఎగ్ శాండ్విచ్ ని ప్రియ తింటుంటే తెలిసింది, ప్రియ కి తను ఎంత ఆకలి గా వుందో. తింటుంటే, ఒక అనుమానం వచ్చింది.. “ఈ ట్రాలీ ఇక్కడికి ఎప్పుడు వచ్చింది? వైటర్ ఏమన్నా లోపపలికి వచ్చాడా? తన గుండెల్ని నగ్నం గా చూసి వుంటాడా?” అడుగుదామనుకునే లోపలే, ప్రియ కి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం గుర్తొచ్చింది.

“జినో కార్ప్ తో మనకి ఇవ్వాళ మీటింగ్ వుంది కదూ? ”

“అవును. నువ్వు మరీ అలిసి పోయినట్టు వుంటే రావక్కర లేదు లే.”

“లేదు, పర్వాలేదు. ఐ కెన్ మేనేజ్” ప్రియ ఇంకో రెండు గుక్కలు టీ తాగి అంది. ఎంతైనా, తను ఒక ప్రొఫెషనల్. ఈ డీల్ తన కంపెనీ కి, తన సేల్స్ కోటా మీట్ అవటానికి చాలా ఇంపార్టెంట్.

కప్పు నైట్ స్టాండ్ మీద పెట్టి ప్రియ లేచి నిలబడింది. స్నానం చేసునట్టు వున్నాడు, గూట్లే వొళ్ళు తుడుచుకుంటూ గది లోకి వచ్చాడు. ప్రియ వాడి వైపు నించీ చూపు మరల్చటానికి ప్రయత్నించింది. వాడు తనని రాత్రి పదే పదే ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగిన విషయాన్ని మర్చి పోవటానికి ప్రయత్నించింది. అయిందేదో అయింది, అంతే.

గూట్లే చేతులు ప్రియ గుండెల మీద వేసి పిసక టానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ, ప్రియ వాడిని తోసి పారేసింది.

“బాత్ రూం ఖాళీ ఏ కదా, నేను షవర్ చేసి నా రూం కి వెళ్లి డ్రెస్ అయి మీ తో జాయిన్ అవుతాను మీటింగ్ కి”

“ఓహ్..” గూట్లే గాడు మొహం లో ఏదో సందేహం. “నువ్వూ వస్తున్నావా? టీ తాగావా?”

“యా.. ” ఆ ప్రశ్న విచిత్రం గా అనిపించింది. తన డ్రెస్ తీసుకుని ప్రియ బాత్ రూం వైపు నడిచింది. “నా బ్రా, పాంటి ఎక్కడ వున్నాయి?”

“ఏమో తెలీదు”

“నేను స్నానం చేసి వచ్చే సరికి వెతికి పెట్టు, ప్లీజ్. ఈ డ్రెస్ లో పగలు పూట లోపల ఏమీ లేకుండా నేను నా రూం కి వెళ్ళలేను.”

షవర్ లో చాల హాయిగా రిలాక్స్ అయినట్టు ఒళ్ళు తేలిక పడినట్టు అనిపించింది. కళ్ళు మూతలు పడినట్టు అనిపించాయి. తల దిమ్ము గా అనిపించి, మళ్ళ్లీ కాసేపు నిద్ర పోతే బావుంటుంది అనిపించింది. కాళ్ళు తల బరువు గా అనిపించి, అతి కష్టం మీద వొళ్ళు తుడుచుకుని, బెడ్ మీదకి వచ్చి కూల బడింది.

“ఆర్ యు ఓకే?” ప్రియ పక్కనే కూర్చుని అన్నాడు ఉదయ్.

“నాకు.. నిద్ర.. వస్తోంది”

“బాగా అలిసి పోయినట్టు వున్నావు” ప్రియ తల మీద చెయ్యి వేసి. “ఒక పని చెయ్యి. ఒక రెండు గంటలు నిద్ర పో. నేను గూట్లే తొ మార్నింగ్ మీటింగ్స్ కానిచ్చుకు వస్తాను. నువ్వు మధ్యాహ్నం నించీ జాయిన్ అవ్వచ్చు”

“ఓకే.. ” అంటూ బెడ్ షీట్స్ తన చుట్టూ లాక్కుంటూ ప్రియ నిద్ర లోకి జారుకుంది. (ఇంకా ఉంది) teens-mature-aunty-telugu-sex-stories-part-33

 

Scroll to Top