శిరీష్ ఇంటికి వెళ్తూ అంజలి గురించి ఆలోచించసాగాడు.
అంత చదువు, మంచి ఉద్యోగం ఇంకా సెక్సీ ఫిగర్ వుండికూడా తను రెండోపెళ్ళివాడిని చేసుకోవడానికి
సిద్ధపడటం… ప్చ్! కేవలం తన చెల్లి చేసిన పని వల్ల తనని ఎవరూ పెళ్ళిచేసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదంటా! తన చెల్లి ఎవడితోనో లేచిపోతే అది తన తప్పా…? నాన్సెన్స్!! మధ్యాహ్నం తన రూంకి పిలిచి మరో పదిరోజులలో తనకు పెళ్ళని చెప్పింది…! అంజలికీ అతనికి 13-14 సంవత్సరాల అంతరంవున్నా ఒప్పుకుంది… పైగా అతనికి 18 ఏళ్ళ వయసున్న కూతురు కూడా ఉందంటా…! పాపం… అంజలికి చాలా అన్యాయం జరిగింది. షీ డిసర్వ్స్ ఏ బెటర్ పర్సన్!!
శిరీష్ అలా ఆలోచిస్తూ ఇల్లు చేరాడు. కార్ సౌండుకు అక్కాచెల్లెల్లిద్దరూ తలతిప్పి వీధి గుమ్మం వైపు చూసారు.
వాళ్ళలో ఒకరి కళ్ళు కోరికతో నిండివుండి ప్రేమని వ్యక్తపరుస్తుంటే… ఇంకొకరి కళ్ళు కన్నీటి తరంగాలతో నిండివున్నాయి… వాటిలో కూడా ప్రేమ అంతర్లీనంగా దాగివుంది.
శిరీష్ తన ఆలోచనల్లో తానుండి ఇద్దరినీ కనీసం చూడకుండా నేరుగా మేడెక్కేసాడు.
వాణీ: అక్కా… సార్ నాతో ఇంకెప్పుడూ మాట్లాడరు… నాకు తెలుసు!
లత: పద.. పైకెళ్దాం!
పైకెళి లత తిన్నగా గది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది… కానీ, వాణీకి అడుగు ముందుకి పడక బయటేవుండిపోయింది… సార్ ముందుకి వెళ్ళాలంటే తనకు ధైర్యం చాలట్లేదు…!
లత శిరీష్ తో, “వాణీ బయటే వుంది… నిన్న జరిగిందానికి తను ఇంకా బాధపడుతోంది… మీరు తనని దూరంపెట్టారని అంటోంది… దానికి మీరంటే ఎంతో ప్రేమ-“
శిరీష్ లతని ఆపమని చెప్పి వెంటనే బయటకు వెళ్ళి వాణీ ముందు మోకాళ్ళమీద నిలబడి, “వాణీ… I Love You, baby!” అన్నాడు.
వాణీ వెంటనే అతన్ని గట్టిగా హత్తుకొని అతని భుజంమీద తన తలని వాల్చి తన కన్నీళ్ళని తుడుచుకుంది. శిరీష్ ఆమె చుట్టూ చెయ్యివేసి చెవి దగ్గర ముద్దుపెట్టాడు… ఆ క్షణం అతను వాణీ తనువు గురించి కాకుండా మనసుని గురించి ఆలోచించాడు.

★★★

తర్వాత లతా వాణీలిద్దరూ భోజనం చేసేసి శిరీష్ కోసం భోజనాన్ని పైకి తీసుకువెళ్ళారు. వాణీకి ఇంకా లోపల కలవరం తగ్గలేదు. అందుకే నేరుగా పక్కరూంకి పోయి మంచం మీద గోడవైపుకి తిరిగి పడుకుంది. సార్ తనని నిజంగా ప్రేమిస్తే తనని లేపి, “ఇక్కడ పడుకున్నావేంటీ… రా…వచ్చి నా దగ్గర పడుకుందువుగానీ,” అని అతని ప్రక్కన పడుకోబెట్టుకుంటారు అని అనుకుంది. కానీ, ఈరోజు శిరీష్ దృష్టంతా లత మీదనే వుంది. కేవలం లత మీద!
లత భోజనాన్ని టేబుల్ మీద ఉంచింది… తనకి శిరీష్ పక్కన అతనికి తగులుకొని కూర్చోవాలని మనసు లాగేస్తూవుంది…
కానీ తనకు వాణీలా అలా కూర్చోవాలంటే ఏదోలా అనిపించింది… అందుకే పక్కరూంలోకి వెళ్ళి వాణీ పక్కన పడుకొని శిరీష్ నే చూస్తూవుంది.
నిన్న తను పడిపోతుంటే శిరీష్ పట్టుకోవడం… ధైర్యంగా అతని కళ్ళలోకి చూస్తూ ‘ఐ లవ్ యూ’ చెప్పడం… తర్వాత తను ఎలా అతని మెడచుట్టూ తన చేతులను పెనవేసిందీ… ఇంకా ఆ ముద్దు… ఆ… హా… తన తొలిముద్దు! ఇలా ఒక్కొక్కటిగా అన్నీ ఆమె ముందు ఒక రీలులాగా కదలుతున్నాయి…
సిగ్గుతో తన కళ్ళను మూసుకొంది… ‘శిరీష్ కూడా నన్ను మొదట చూడగానే ఇష్టపడ్డాడా…? ఇష్టపడకపోవడానికి నాకేం తక్కువ… ఎంతమంది నా వెంటపడలేదు!’ అనుకుని ఒకింత గర్వపడింది. ‘ఈ రాత్రికి శిరీష్ తన ప్రేమగుర్తుని నామీద ముద్రిస్తాడా!’ అలా అనుకోగానే ఆమెకి అక్కడ నొప్పి మొదలైంది. వాణీ కాలును తన తొడలమధ్యకు లాక్కుని ఓసారి నొక్కుకుంది. వాణీ లేచి తన అక్కవైపు ఓసారి చూసి మళ్ళీ తన కళ్ళు మూసుకొంది. తను ఇంకా నిద్ర పోలేదు… శిరీష్ కోసం ఎదురుచూస్తుంది… అతను వచ్చి తనని తీసుకెళ్తాడని… అతని పక్కన వెచ్చగా నిదురించాలని…!
మెల్లగా లత కళ్ళుతెరచి శిరీష్ వంక చూసింది… శిరీష్ ఆమెనే చూస్తున్నాడు… అమె పెదాలపై చిన్నగా నవ్వు విరిసింది… శిరీష్ ఆమె వైపు ఓ ముద్దును విసిరాడు… లత కూడా శిరీష్ వైపు చూస్తూ ఒక్కసారిగా వాణీవైపు తిరిగి శిరీష్ కి కనిపించేలా వాణీ బుగ్గపై గాఢంగా ఓ తడిముద్దును పెట్టింది!

వాణీ అవాక్కయ్యింది… ఇది తన అక్క ఎప్పుడూ తనకు పెట్టే ముద్దు కాదేఁ… ఈ ముద్దు ఎందుకో చాలా కొత్తగావుంది!

నిజమే మరి; ఎందుకంటే ఈ ముద్దు వాణీ కోసం కాదు… శిరీష్ కోసం… అతని flying kiss కి తను ఇచ్చిన రిప్లై ఆ ముద్దు!!!

0 0 votes
Article Rating

Categorized in:

Tagged in: