ఫొటోస్ లోడ్ అవ్వకపోతే దయచేసి VPN ని ఉపయోగించండి

Katha Rayandi

Girls High School

70   Articles
70

గర్ల్స్ హైస్కూల్ – girls high school 100

24 Min Read

 ప్రేమ… అణువంత మాట. అద్భుతమైన శక్తి.పులకింపజేసే తలపు. తేలికపరిచే కొత్త చేతన.వినోదపూరితమైన వింత భ్రమ. ప్రధమానుభూతి.నాగరిక పరిమితిని జయించి మనతో జీవిస్తున్న ఓ…

గర్ల్స్ హైస్కూల్ – girls high school 98

35 Min Read

 ఇల్లు చేరాక, అజయ్ శ్రీదేవిని ఇంట్లోకి వెళ్ళమని చెప్పి శంకర్ ని కేసు పెట్టడానికి ఒప్పించేందుకు మరోసారి ప్రయత్నించాడు. అయితే, శంకర్ ఇంకా…

గర్ల్స్ హైస్కూల్ – girls high school 94

29 Min Read

“హలో…. దుర్గా…-“ అక్కడ దుర్గాదాస్ గిరీశాన్ని దగ్గరకే బయల్దేరాడు. “ఆ…. ఇంకో అరగంటలో అక్కడుంటార్రా-” అనేసి ఫోన్ కట్ చేయబోతూండగా గిరీశం వెంటనే,…