ఫొటోస్ లోడ్ అవ్వకపోతే దయచేసి VPN ని ఉపయోగించండి

Katha Rayandi

Pellam Putintikelite

4   Articles
4

పెళ్ళాం పుట్టింటికెలితే – Part 4

15 Min Read

పైట సర్దుకుంది అవసరం లేకపోయినా…. కోపంగా నావైపు చూస్తూ మెట్లవైపు కదిలింది. చటుక్కున జబ్బ పట్టుకున్నాను. “అంకుల్” అంది గాభరాగా. “రాత్రి నీ…